SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่ - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 16, 2024

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

 

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท "KC" เปิดงานงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรยั่งยืน วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่นายสนิท ศรีสุวรรณ กรรมการบริหาร SUN เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า บริษัทได้จัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ เกษตรกร สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มาเสวนาและแบ่งปันความรู้ในการเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำ อาทิ .ลิสเซินฟิลด์ .อีสท์เวสท์ซีด .แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ .ซินเจนทาครอป .ไฮโดรไทย .เจียไต๋ .คอร์เทวา .อกริไซเอนซ์ เป็นต้น จัดบูทแสดงความรู้ด้านการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเชิงลึกในมิติต่างๆ โดยบริษัทมุ่งหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและแก้ปัญหาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมการดำเนินโครงการต่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการทำเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น สำหรับ งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” ในปีนี้ มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาร่วมงานอย่างคึกคึก ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการบูรณาการนวัตกรรมที่อัจฉริยะสำหรับธุรกิจเกษตร เพื่อให้การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรและแม่นยำ สามารถเชื่อมต่อเกษตรกรรมท้องถิ่น สู่ระบบอุตสาหกรรมโลก สร้างอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad