มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี จับมือยูนิเซฟสนับสนุนให้เด็กทุกคนเริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด ความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปีนี้จะเน้นการส่งเสริมโภชนาการ การเล่น การเรียนรู้ และการโอบอุ้มฟูมฟักเด็ก - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, June 7, 2024

มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี จับมือยูนิเซฟสนับสนุนให้เด็กทุกคนเริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด ความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปีนี้จะเน้นการส่งเสริมโภชนาการ การเล่น การเรียนรู้ และการโอบอุ้มฟูมฟักเด็ก

 


กรุงเทพฯ 30 พฤษภาคม 2567 - มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ผู้นำของห้างค้าปลีกชั้นนำในประเทศไทย และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการความร่วมมือสร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อเด็กทุกคนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ โดยวันนี้บิ๊กซีเริ่มต้นกิจกรรมแรกด้วยการเปิดช่องแคชเชียร์เพื่อคนรักสุขภาพ หรือ Healthy Checkout Lanes ที่บิ๊กซี 200 สาขาทั่วประเทศ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ที่จะเกิดขึ้นตลอดปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของยูนิเซฟในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อยกระดับโภชนาการ การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยครั้งนี้เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2567 โดยมีระยะเวลา 3 ปี เพื่อร่วมกันผลักดันให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด โดยจะเน้นการส่งเสริมให้เด็ก มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการดูและเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
นางคยอนซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่าการส่งเสริมโภชนาการของเด็กไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานที่ดีสำหรับอนาคตของเด็กทุกคน การพัฒนาเด็กเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับประเทศไทยซึ่งกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีเด็กเกิดใหม่น้อยลง ดังนั้น เราต้องสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ และมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพเพื่ออนาคตของพวกเขาเองและอนาคตของประเทศ ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างเช่นมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี ซึ่งมุ่งมั่นสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถดูแลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็ก เพราะเมื่อเด็กและครอบครัวได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้ว สังคมและประเทศก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เรามุ่งมั่นร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมในประเทศไทย บิ๊กซีจึงได้วางแผนเพื่อดำเนินการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัว การจัดมุมอ่านหนังสือสำหรับเด็ก และห้องนมแม่สำหรับพนักงาน โดยกิจกรรมต่าง เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและครอบครัว เพื่อสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุดนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี กล่าวเสริมว่าว่าช่วงปฐมวัยถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่สมองของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น เด็กทุกคนควรได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้เล่น และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเต็มที่ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับยูนิเซฟเพื่อช่วยให้เด็กในประเทศไทยได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โดยช่องแคชเชียร์เพื่อคนรักสุขภาพถือเป็นกิจกรรมแรกของการร่วมมือครั้งนี้ เราหวังว่าพ่อแม่ของเด็ก จะชื่นชอบช่องทางชำระเงินเพื่อสุขภาพนี้ โดย จุดชำระเงินดังกล่าวจะมีสินค้าที่ไม่เติมน้ำตาลและไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad