จังหวัดพิจิตรเดินหน้าการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม บ่มเพาะความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 17, 2024

จังหวัดพิจิตรเดินหน้าการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม บ่มเพาะความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.นครสวรรค์-พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมี ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  พร้อมนี้ นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน นครสวรรค์-พิจิตร และนางสาวนวลจันทร์ เรืองยะกลับ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตรดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้และเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ มาเป็นส่วนพัฒนากลไกของพื้นที่ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นโอกาสที่ควรมีการร่วมมือกับภาคพื้นที่ ในความต้องการที่จะให้มีการพัฒนาทั้งบุคลากร การส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมผ่านการท่องเที่ยว  วช. ได้เล็งเห็นถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ และ

ในการใช้เทคโนโลยีโดรนแปรอักษรนี้ นับเป็นอีกโอกาสในการทำงานแบบบูรณาการ ที่สามารถได้รับการตอบรับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และการพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีประกอบกันนางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน นครสวรรค์พิจิตร กล่าวว่า วช. และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้นำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว" มาสนับสนุนท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง ททท. เล็งเห็นการนำนวัตกรรมมาใช้กับการท่องเที่ยว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมโดรนในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานและเยาวชนในพื้นที่ด้าน นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากชาวจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างดี โดยมุ่งหวังให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโอกาสทางเศรษฐกิจ  การจัดกิจกรรมโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคเหนือมีจังหวัดต้นแบบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเชียงราย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับโดรนให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภาคเหนือที่สนใจ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางการนําโดรนไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวต่อไปทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่จะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ในอนาคต และจะมีการหาผู้ชนะในการแข่งขันการถ่ายวีดีโอคลิปจากโดรนและนำมาสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad