กปน. สานต่อกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ปี 2 ปลูกฝังเยาวชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมกันพัฒนาด้านน้ำอย่างยั่งยืน - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, June 21, 2024

กปน. สานต่อกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ปี 2 ปลูกฝังเยาวชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมกันพัฒนาด้านน้ำอย่างยั่งยืน


การประปานครหลวง (กปน.) จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่อกิจกรรมยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี 2 ร่วมกับ 5 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบน้ำประปา และประกวดโครงการรณรงค์การประหยัดน้ำในสถานศึกษา ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท


         นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ กปน. รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่อกิจกรรมยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี 2 โดยมี นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ กปน. คณะอาจารย์และนักเรียนจาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม และโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เข้าร่วมพิธี      นายรักษ์ศักดิ์ กล่าวว่า กปน. ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เป็นระยะเวลากว่า 57 ปี โดยให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำตลอดมา จึงเป็นที่มาของโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่อกิจกรรมยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี 2 เพื่อสร้างความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้น้อง นำไปต่อยอดขยายผลการพัฒนาด้านน้ำอย่างยั่งยืนสู่ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และสังคมต่อไป     นอกจากนี้ กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดทำโครงการรณรงค์การประหยัดน้ำให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ 10,000 บาท พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา ฉลากประหยัดน้ำของ กปน. และการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ผ่านการอบรม การศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน และ Workshop เพื่อให้น้อง นำไปประยุกต์ใช้กับโครงการฯ ที่จะดำเนินการที่โรงเรียน ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท โดย กปน. จะประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2567 และขอเชิญชวนร่วมติดตามข่าวสารโครงการฯ ได้ที่ Facebook “รวมพลคนประหยัดน้ำและ “MWAthailand”
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad