วช. ยกทัพนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย คว้ารางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 16, 2024

วช. ยกทัพนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย คว้ารางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024”  ภายใต้งานมหกรรมทางเทคโนโลยีนานาชาติของจีน “The 10th China (Shanghai) International Technology Fair”  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปีนี้นักประดิษฐ์ไทยได้รับ Special Prizes on stage เหรียญทอง 41 ผลงาน และเหรียญเงิน 10 ผลงานดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลพร้อมกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวที “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายในความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต และเป็นที่น่ายินดีกับนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้ 


- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงานเรื่องชุดทดสอบไวรัส IBV แบบอุณหภูมิเดียวและอ่านผลด้วยสมาร์ทโฟนโดย ศาสตราจารย์ ดร. โกสุม จันทร์ศิริ และคณะ  ได้รับรางวัลจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นชุดทดสอบแบบแถบที่ใช้ในการตรวจหา DNA ของเชื้อ infectious bronchitis virus (IBV) ซึ่งเป็นไวรัสโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ การตรวจวินิจฉัยโดยใช้นวัตกรรมดังกล่าวมีความรวดเร็วและมีความจำเพาะสูงโดยใช้เวลาทั้งกระบวนการประมาณ 1 ชั่วโมงและสามารถวัดผลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ภาพผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือทำให้ทราบระดับเชื้อได้ สามารถนำไปใช้เป็นการตรวจแบบ point of care เพื่อป้องกันการระบาดตามเกณฑ์มาตรฐานการชันสูตรโรคในสัตว์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการระบาดในฟาร์มไก่ การวางแผนการรักษาของโรค IBV


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลงานเรื่องโฟมดูดน้ำมันโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ และคณะ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association (KIPA Special Prize) ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นการออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้โฟมจากยางพาราผสมกับผลึกนาโนเซลลูโลสจากผักตบชวา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดูดซับน้ำมันที่ปะปนในน้ำ ป้องกันการอุดตันทางระบบระบายน้ำ โดยโฟมที่ใช้สามารถลอยน้ำได้เป็นเวลานานและไม่จมลงไปเป็นขยะที่จะทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากกว่า 50 ครั้ง


-โรงเรียนชลราษฎรอำรุง .ชลบุรี ผลงานเรื่องรถสำรวจอัจฉริยะเพื่อศึกษาและติดตามพฤติกรรมการวางไข่ของเต่าตนุโดย นางสาวปัทมาพร น่าน และคณะ ได้รับรางวัลจาก Macao Innovation  and Invention Association (The Best Leading Innovation Award) ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถสำรวจบนดาวอังคาร "Rocker-Bogie Suspension" ซึ่งมีความสามารถในการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต่างๆ ได้ดีเหมาะสมแก่การเคลื่อนที่บนพื้นทรายเนื่องจากไม่สร้างรอยล้อทิ้งไว้ อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยี IoT และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อพบเจอเต่าทะเลบริเวณชายฝั่งอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีการบริหารพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานธรรมชาติพร้อมนี้ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยยังคว้าเหรียญรางวัลจากเวที “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ในระดับเหรียญทองและเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ (Special prize) จากประเทศต่าง  


สำหรับ 27 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมคว้ารางวัลจากงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” เหรียญทอง 41 ผลงาน และเหรียญเงิน 10 ผลงาน ได้แก่


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยรังสิต 

สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 

บริษัท เวลเนส เอเชีย จำกัด 

บริษัท สิทธิบัตรไทย จำกัด 

บริษัท ชีวา ออร์แกนิค เฮิร์บ จำกัด 

บริษัท แฮปปี้เวลท์พลัส จำกัด 

บริษัท นิวทริชั่น ไซเอนซ์ แลบบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท พรรณชาติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดทั้งนี้ ผลงานของนักประดิษฐ์ไทยที่เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยในการแลกเปลี่ยนและสร้างการรับรู้ พร้อมกับโอกาสการศึกษาตลาดขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad