เชิญร่วม “งานเดิน-วิ่ง การกุศล Run for Lunch # 2 วิ่งเพื่อน้องกองทุนอาหารกลางวัน” - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, June 4, 2024

เชิญร่วม “งานเดิน-วิ่ง การกุศล Run for Lunch # 2 วิ่งเพื่อน้องกองทุนอาหารกลางวัน”

 


ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิศรีอยุธยา และ ดร.เสาวภาคย์ ถนอมศักดิ์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดประชุมใหญ่ เตรียมการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล Run for Lunch # 2 วิ่งเพื่อน้องกองทุนอาหารกลางวันเพื่อหารายได้สำหรับทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมทั้งนำไปพัฒนาทักษะของนักเรียนผ่านกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ซึ่งจะจัดแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการของสมาคมฯ และมูลนิธิ ฯมาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมพรั่ง อาทิ  คุณวรรณา แย้มเยื้อน ,คุณนงรัมภา ตันติพุกนนท์ ,คุณอัญญา เกียรติอุดมแก้ว ,คุณภัครไพลิน ภวัตผลไพศาล ,คุณสุนัน นิมิตนนท์ , คุณดารณี สมสุวรรณ ,คุณจินตนา จันทร์เสริมพงศ์,คุณณัฐธิชา ธีรสรไกร,คุณบงกช ศรีมังคละ,คุณสหทัย พรสุริยกานต์ ,อาจารย์พรทิพย์ หนูนิมิตร ,คุณสุดจิตร์ ลือเกียรติอนันท์,คุณชาคริต แสงสว่าง และ คุณดวงใจ ยงยิ่งเชาว์ เมื่อเร็วๆนี้ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad