SUN โชว์งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรที่ยั่งยืน - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 10, 2024

SUN โชว์งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรที่ยั่งยืน

 

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผลักดันเกษตรกรใช้นวัตกรรมเกษตร เดินหน้าจัดงานงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” มุ่งพัฒนาธุรกิจโตแกร่งควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่าย Supply chain เปิดเผยว่า SUN งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เป็นความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อพัฒนาแนวทางในการสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรและสังคม ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและระบบ AI เปลี่ยนผ่านเกษตรกรรมไทยแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ ให้เกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูลการเกษตรและสามารถปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคเอกชนและเกษตรกรไทยที่มีศักยภาพ และจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย ให้เกษตรกรในเครือข่ายและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ยกระดับเกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างความยั่งยืนด้านวัตถุดิบ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” เปิดให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ การสาธิตใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการเกษตรครบวงจร และบูทจัดแสดงความรู้ด้านการเกษตรจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำ อาทิ .อีสท์เวสท์ซีด .แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ .ซินเจนทาครอป .ไฮโดรไทย .เจียไต๋ .คอร์เทวา อกริไซเอนซ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดเวทีเสวนาให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเชิงลึกในมิติต่างๆ  โดย .ลิสเซินฟิลด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ SUN มุ่งหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad