สศส. แถลงความสำเร็จโครงการ “CHANGE X2: GREATER TOGETHER” - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 30, 2024

สศส. แถลงความสำเร็จโครงการ “CHANGE X2: GREATER TOGETHER”

 


สศส. แถลงความสำเร็จโครงการ “CHANGE X2: GREATER TOGETHER”

แท็กทีมยกระดับธุรกิจโลคัล  ทวีคูณรายได้ไปด้วยกัน

จัดแสดงผลงาน 25 ทีมธุรกิจ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 70 ไบเทค บางนา

27 - 30 มิถุนายน นี้

 


27 มิ.. 67 : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. (CEA) ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี จับมือ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงความสำเร็จในการร่วมขับเคลื่อนโครงการ CHANGE X2: GREATER TOGETHER เพื่อยกระดับธุรกิจท้องถิ่นไทยผสานความคิดสร้างสรรค์ ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น กับกิจกรรมจับคู่สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว และบริการท้องถิ่น (Local Tourism and Hospitality) จากกลุ่มพื้นที่จังหวัดเป้าหมายประจำปี 2567 ครอบคลุม 3 ภูมิภาค จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สงขลา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนายกระดับธุรกิจ ชูสินทรัพย์และอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ สู่การสร้างรายได้จากเดิมแบบทวีคูณอย่างยั่งยืน พร้อมจัดแสดงผลงานในบูธ CHANGE X2: GREATER TOGETHER ให้ได้ร่วมชมพร้อมอุดหนุนสินค้าและบริการของเหล่า  25 ทีมธุรกิจ ได้แล้ว ที่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 70 บูธหมายเลข I16/I33 โซน I ฮอลล์ EH 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. (CEA) และ ผู้บริหารจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,  ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank), และธนาคารออมสิน ร่วมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการ  Success Case บอกเล่าถึงความสำเร็จของผลงานอันเกิดจากการผสานความสร้างสรรค์ ท่ามกลางผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก


 

นายอาสา ผิวขำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สศส. เปิดเผยว่าสศส. หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีภารกิจยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ ได้ดำเนินโครงการ CHANGE X2: GREATER TOGETHER มาเป็นปีที่ 3 ปีนี้เราร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับธุรกิจท้องถิ่นไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น กับกิจกรรมจับคู่สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว เเละบริการท้องถิ่น (Local Tourism and Hospitality) ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนายกระดับธุรกิจ สินทรัพย์ เเละอัตลักษณ์ในท้องถิ่น หนุน Soft Power ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการของตลาด สู่การส่งเสริมการสร้างรายได้ใหม่

 


         ปี 2567 เราได้ร่วมคัดสรร ทีมธุรกิจการท่องเที่ยว เเละบริการท้องถิ่นครอบคลุม 3 ภูมิภาค จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สงขลา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นจังหวัดในเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN) ร่วมกับทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเครือข่ายภาครัฐ จนได้ 25 ทีมธุรกิจ อาทิ Siam Rise Travel, เพจบางกะเจ้า, เอฟ.วี คาเฟ่, วิสาหกิจชุมชนชนเพ็ชรบุรีดีจัง, วิสาหกิจชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี, โตนดคราฟต์ และไร่เพชรมาลัยกุล ให้มีความสามารถในการเเข่งขันได้อย่างมีคุณภาพระดับประเทศ

 


เป็นกิจกรรมที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ทางธุรกิจ (Business Viability) ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกเเบบและการ ออกเเบบบริการ (Design Thinking & Service Design) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การสร้างแนวความคิดใหม่ (RE-THINK)  การเสริมความรู้ทางธุรกิจ (RE-PURPOSE) และการเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์พร้อมต่อยอดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ (RE-GENERATE) ให้ความรู้ และทำงานภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดเชิงออกเเบบ (Design Thinking) ด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด, ด้านการผลิตเนื้อหาเพื่อการตลาด หรือเนื้อหาเพื่อสื่อดิจิทัล (Content Marketing & Digital Content) และ Creative Economy”

 


ไม่เพียงเท่านั้น สศส. ยังได้สนับสนุนเงินทุนด้านการพัฒนาต้นแบบให้กับ 25 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือก ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นจริง และโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอด และเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้เติบโตไปด้วยกัน ซึ่งโครงการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้นำผลงานของโครงการฯ มาจัดแสดงเพื่อขยายช่องทางธุรกิจ การทดลองขาย ให้แก่ผู้ประกอบการนายอาสากล่าว

 


ด้าน นายกฤษณ์ ลำเลียง ประธานคณะกรรมการ Creative Economy หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับโครงการฯ ว่าเป็นปีแรกที่สำนักงานหอการค้าไทย ได้จับมือกับ CEA โดยได้ช่วยประสานงานกับผู้ประกอบการในจังหวัด โดยคัดผู้ประกอบการที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับบริการและสินค้า ซึ่งโครงการเองก็จะมีผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้ เข้ามาช่วย บทบาทของหอการค้าคือการช่วยประสานงานกับผู้ประกอบการในจังหวัดนั้นๆที่จัดโครงการ เธอช่วยคัดเลือก ผู้ประกอบการที่เหมาะสมที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนา โดยเฉพาะยิ่งการ นำ creator มาผนวกกับผู้ประกอบการ สามารถช่วยได้มาก แล้วที่ผ่านมาอาจจะมีผู้จัดการอีกหลายราย ยังไม่รู้ถึงโครงการนี้  แล้วยังไม่เคยผนวกหรือทำงานร่วมกับ creator ก็ถือเป็นการเปิดมุมมองและโอกาสของเขา โดยจะมีทั้งที่จับคู่กันมาหรือเราช่วยหา creator ช่วยจับคู่ให้ เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ โดยสมาชิกหอการค้าก็ได้รับการสื่อสารข่าวสารให้ทราบ

 


จากนั้น คู่/ทีมธุรกิจ ตัวแทนจาก โครงการ “CHANGE X2: GREATER TOGETHER” ได้ร่วมบอกเล่าถึงผลงานอันเกิดจากการผสานความสร้างสรรค์ภายในโครงการฯ ก่อนที่ผู้บริหารจะได้นำผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ชมผลงานที่จัดแสดงในบริเวณงาน ซึ่งล้วนแต่น่าตื่นตาตื่นใจ ในความคิดสร้างสรรค์ ที่นำมาพลิกธุรกิจให้มีมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ จนกลายเป็น Soft Power ของท้องถิ่นไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกพัชรกันย์ โรจน์วัชราภิบาล (ผู้ประกอบการ) วีรพล วงศ์เทวัญ (ครีเอเตอร์/สาขาการออกแบบ) กฤชสร เทียนทับศร (ครีเอเตอร์/สาขาคอนเทนต์ภาพเคลื่อนไหวและสื่อ) เจ้าของผลงานWell โภชนา เอฟ.วี X วีรพล วงศ์เทวัญ และ กฤชสร เทียนทับศรคาเฟ่ขนมไทยและเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นของไทย สไตล์โฮมเมด บนถนนทรงวาด ย่านการค้าเก่าแก่ของกรุงเทพฯ เล่าให้ฟังว่า โครงการนี้มีส่วนช่วยในการวางโครงสร้างในการออกแบบสินค้า ร่วมถึงวางแผนการคิดเนื้อหาในการนำเสนอแบรนด์ที่กำลังเปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า พร้อมเชิญชวนมาอุดหนุนสินค้ามากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ คือ ชุดสินค้าของฝาก ที่รวมขนมไทย แฝงความหมายมงคล แทนคำอวยพรไว้ในกล่องเดียวกัน โดยสร้างแนวทางการออกแบบให้ขนมสัมปันนีมีรูปร่างแบบใหม่เป็นรูปทรงของอาคารหน้าร้าน F.V และออกแบบภาพวาดประกอบให้กับบรรจุภัณฑ์ มีแผนที่ถนนทรงวาด มีเส้นทางสถานที่สำคัญ ซึ่งสามารถเล่าเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ที่ได้รับของฝากสามารถรับรู้ถึงแหล่งที่มาของขนมไทยภายในกล่องนี้ว่ามาจากไหน นอกจากนี้ หลังรับประทานขนมหมดแล้ว ภายในกล่องยังมีคำแนะนำในการทิ้งกับการจัดการบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ตามแบบของ Well โภชนา คือ การฉีกตามรอยปรุที่กล่อง เพื่อเปลี่ยนเป็นโปสการ์ดสำหรับเก็บเป็นของที่ระลึกไปในตัวอีกด้วย

 

พัชรกันย์ ยังเผยถึงความประทับใจในการร่วมโครงการฯ ว่าได้รับประโยชน์จากการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการทำอาหาร การทำแพ็กเกจจิ้ง และการทำการตลาด มีการแนะนำทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตจนถึงการขาย รวมไปถึงการสร้างคอนเท้นต์หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะกับเรา จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่ต้องการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ สามารถสมัครเข้ามาร่วมโครงการได้

 


ด้าน พศิกา เสกตระกู (ผู้ประกอบการ) นิยา แสงระบิล และชนาพร กรณ์งูเหลือม (ครีเอเตอร์/สาขาการออกแบบ) นัสรีน แสงวิมาน (ครีเอเตอร์/สาขาคอนเทนต์ภาพเคลื่อนไหวและสื่อ) เจ้าของงาน(โซน) (ปอด) (ไพร)/ พศิกา เสกตระกูล X ทีมเพจบางกะเจ้า เล่าว่า เมื่อพูดถึงบางกะเจ้า คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นเพียงสวนสาธารณะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ จริงๆ แล้ว เราเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชน ซึ่งบางกะเจ้าได้รับรางวัลโอเอซิสที่ดีที่สุดในเอเชียด้วย และถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ มีต้นไม้ล้อมรอบอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางมาเที่ยวสะดวกในฐานะตัวแทนชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ที่เกิดและโตที่นี่ ได้เห็นวิถีชุมชนและทรัพยากรที่ดีในบางกะเจ้า จึงเกิดแรงบันดาลใจพัฒนาชุมชน และนำชุมชนออกมาสู่เพจบางกะเจ้า ให้ผู้คนเข้าถึงและเป็นที่รู้จัก เพราะต้องการ อนุรักษ์ และรักษาพื้นที่ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

 


สำหรับโมเดลธุรกิจที่สร้างขึ้นร่วมกัน จากเพจที่คอยให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมภายในคุ้งบางกะเจ้า สู่การจัดแคมเปญ (โซน) (ปอด) (ไพร) ประกอบด้วย Step 1 สร้างจุดร่วม โดยการพัฒนาเกมทายใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมที่ทำให้ผู้คนอยากเข้ามาค้นหา Step 2 ประทับใจไม่ลืม โดยการจัดทริปท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสร้างความประทับใจ และประสบการณ์ใหม่แก่ผู้มาเยือน Step 3 กลับมาเที่ยวซ้ำ โดยการออกแบบ BKJ Journey Booklet สร้างแรงจูงใจให้กลับมาใหม่ด้วยการสะสมแสตมป์

 

สำหรับผู้ที่สนใจชมผลงาน พร้อมอุดหนุนผลงานและให้กำลังใจ ทั้ง 25 ทีมธุรกิจ การท่องเที่ยว เเละบริการท้องถิ่น ได้ที่บูธ  CHANGE X2: GREATER TOGETHER ภายในงานไทย เที่ยว ไทย ครั้งที่ 70” บูธหมายเลข I16/I33 โซน I ฮอลล์ EH 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยงานจะมีถึง วันที่ 30 มิ.. 67 เวลา 10:00 – 21:00 .


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad