SCM ต่อยอดการเติบโต ไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร เสริมความแข็งแกร่งของ Ecosystem ส่งท้ายปี 2566 - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, October 24, 2023

SCM ต่อยอดการเติบโต ไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร เสริมความแข็งแกร่งของ Ecosystem ส่งท้ายปี 2566
ซัคเซสมอร์
เดินหน้าสร้างการเติบโต ขยาย Ecosystem ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน พร้อมกับเจาะโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ล่าสุด เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วน 25% ตั้งเป้าหมายเติบโตในระยะยาว โดยใช้สินค้าในกลุ่ม Transform หรือผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร เดินหน้าเจาะตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมด้วยเทคโนโลยีโดรนฉีดพ่นที่ทันสมัย โดยร่วมกันแถลงข่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนฯ และสมาชิกเข้าร่วมรับฟังข้อมูลอย่างคับคั่งนายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM กล่าวว่า ซัคเซสมอร์ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในลักษณะเครือข่าย (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสินค้ารวม 6 กลุ่ม โดยที่สินค้าที่สร้างยอดขายหลักให้กับบริษัทฯ คือสินค้ากลุ่มอาหารเสริม ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Nutrinal” ที่มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคุณภาพสูงกว่า 32 รายการ และสินค้าเพื่อการเกษตร ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Growing More” ซึ่งประกอบไปด้วย ปุ๋ยน้ำ N-P-K จำนวน 2 สูตร ธาตุรองเสริมสำหรับพืชจำนวน 2 สูตร และผลิตภัณฑ์บำรุงและปรับสภาพดิน ที่มีการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ด้วยผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจน โดยสินค้ากลุ่ม Growing More ของบริษัทฯ จะอยู่ในรูปแบบน้ำและใช้วิธีการฉีดพ่น ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเม็ด“ในช่วงที่ผ่านมา SCM ได้มองหาโอกาสใหม่เพื่อต่อยอดการเติบโตมาโดยตลอด เนื่องจากมีความเข้าใจในสภาวะของธุรกิจปัจจุบันเป็นอย่างดีว่าการที่บริษัทฯ จะเติบโตได้ในระยะยาว จำเป็นต้องมีการกระจายช่องทางสร้างรายได้ไปในธุรกิจที่ยั่งยืน โดยปัจจุบัน โดรนเพื่อการเกษตรเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่ามีแนวโน้มการเติบโตแบบก้าวกระโดด และได้รับความสนใจจากเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการลดต้นทุน ประหยัดเวลา และสามารถควบคุมการฉีดพ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องและเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Growing More ของบริษัทฯ ที่เน้นเรื่องการลดต้นทุนของผู้ใช้งานเป็นหลัก บริษัทฯ จึงทำการเข้าร่วมทุนกับบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 25% จากกลุ่มของผู้ถือหุ้นเดิม โดยตั้งเป้าหมายที่จะร่วมกันบริหารงานให้เติบโตในระยะยาว ซึ่งนอกจากธุรกิจฉีดพ่นด้วยโดรนแล้ว พาวเวอร์ อโกรเทค ยังมีธุรกิจและบริการอื่น ที่สามารถต่อยอดและสร้างการเติบโตให้กับ SCM ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต”


ด้านนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา SCM ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1.สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ด้วยการให้ความสำคัญกับปริมาณและคุณภาพของสมาชิก ปัจจุบัน SCM มีสมาชิกราว 170,000 คน แบ่งเป็นสมาชิกในประเทศไทยประมาณ 120,000 คน และสมาชิกในต่างประเทศอีกราว 50,000 คน 2.ค้นหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ด้วยการมองหาธุรกิจที่สามารถต่อยอดจุดแข็งของ SCM ในเรื่องของฐานสมาชิกและคุณภาพสินค้า และสามารถกลายเป็น New S-Curve ให้กับบริษัทฯ ได้ 3.ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ทั้งในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับสมาชิกในการทำธุรกิจเครือข่าย และระบบการบริหารงานภายในที่ทันสมัย และ 4.การตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ และการเป็นองค์กรที่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล


“ปัจจุบัน สถานะทางการเงินของ SCM อยู่ในระดับแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องในระดับสูง ขณะที่มีหนี้สินต่ำมากหรือมี D/E Ratio เพียง 0.3 เท่า และบริษัทฯ มองหาโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต ที่จะสามารถต่อยอดไปจากธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ที่มีฐานสมาชิกอยู่ในประเทศไทยราว 120,000 คน เงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค ในครั้งนี้ มาจากสภาพคล่องหรือเงินสดของบริษัทฯ ทั้งจำนวน ซึ่ง SCM ตั้งเป้าหมายที่จะใช้จุดแข็งในด้านของฐานสมาชิก และระบบพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้คน รวมถึงจุดเด่นในเรื่องคุณภาพสินค้ากลุ่ม Growing More เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค ในด้านต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น บริการฉีดพ่นด้วยโดรน และการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดรน รวมไปถึงธุรกิจใหม่ที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงในอนาคต ซึ่งได้จัดตั้งทีมงานพัฒนาธุรกิจขึ้นมาร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งกับสมาชิกของ SCM รวมถึงผู้ถือหุ้น ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี”


นายทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PA กล่าวว่า พาวเวอร์ อโกรเทค เปิดดำเนินการมาแล้ว 6 ปีและกำลังเข้าสู่ปีที่ 7 ที่ผ่านมา PA ดำเนินธุรกิจในลักษณะ SME โดยมีจุดแข็งและความเชี่ยวชาญงานภาคสนาม ลงลึกในงานบริการ ทำให้มีฐานลูกค้าเก่าที่มีความเหนียวแน่นกับบริษัทฯ ซึ่งการเข้ามาร่วมทุนของ SCM นอกจากจะช่วยในเรื่องของเงินทุนที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานแล้ว ระบบงานต่างๆ ของ SCM ที่เป็นมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยทำให้ PA สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว มุมมองในการบริหารงาน หรือการวางกลยุทธ์ต่างๆ อย่างผู้มีประสบการณ์ของผู้บริหารและทีมงานของ SCM จะช่วยเติมเต็มและทำให้ PA เติบโตมากขึ้นในอนาคต โดย PA ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างน้อย 100% ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้“ตลาดโดรนเพื่อการเกษตร ยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมาก นอกจากการรับฉีดพ่นให้เกษตรกร และการเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว การเข้าไปรับจ้างฉีดพ่นแบบ B2B ให้กับกลุ่มบริษัทที่มีคอนแทคฟาร์มมิ่ง หลังจากที่ PA มีความเข้มแข็งด้านเงินทุนจากการเข้ามาของ SCM ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีก นอกจากนี้แล้ว PA ยังศึกษาโอกาสในการขยายศูนย์บริการเพื่อซ่อมบำรุงโดรนเกษตร ที่ปัจจุบันยังขาดแคลน รวมไปถึงการฝึกอบรมการบินโดรนในรูปแบบต่างๆ ที่ล้วนแต่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดไปได้อีกเช่นกัน”


นายแพทย์สิทธวีร์
กล่าวทิ้งท้ายว่า “SCM ไม่หยุดนิ่งที่จะเติบโต และด้วยจุดเด่นของ SCM ในเรื่องของความมั่นคงทางการเงิน และฐานสมาชิกที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงมั่นใจว่าการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค ในครั้งนี้ จะต่อยอดให้ SCM เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรที่พร้อมจะเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างมั่นคงต่อไป”


เกี่ยวกับซัคเซสมอร์

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ที่มีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 170,000 คน จาก 7 ประเทศใน AEC บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท คือ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (“SMI”) บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (“SPT”) บริษัท SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”) และบริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad