รมว.พิพัฒน์ มอบ เลขาฯ อารี นำทีมต้อนรับ 515 แรงงานไทยจากอิสราเอล กลับถึงสุวรรณภูมิ เพิ่มอีก 2 เที่ยวบิน - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, October 31, 2023

รมว.พิพัฒน์ มอบ เลขาฯ อารี นำทีมต้อนรับ 515 แรงงานไทยจากอิสราเอล กลับถึงสุวรรณภูมิ เพิ่มอีก 2 เที่ยวบิน


เมื่อเร็วๆนี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลและเดินทางกลับถึงประเทศไทย ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน และสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานแจกเอกสารขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกและชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่แรงงานพึงได้รับตามกฎหมาย พร้อมแนะนำขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมการกงสุล ณ บริเวณชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการนายอารี
กล่าวว่า ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามสถานการณ์
การอพยพแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามในอิสราเอลอย่างใกล้ชิด แม้ว่าขณะแรงงานไทยส่วนหนึ่งได้กลับมายังภูมิลำเนาแล้ว แต่ยังมีแรงงานไทยอีกหลายพันคนต่างทยอยอพยพกลับมาในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันในวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้มาร่วมต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิอีกจำนวน 2 เที่ยวบิน คือ เที่ยวบินที่ TG 8953 มีแรงงานไทยจำนวน 280 คน และเที่ยวบินที่ LY 085 มีแรงงานไทยจำนวน 235 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 515 คน ซึ่งจากการพูดคุยพบว่า แรงงานส่วนใหญ่ต้องการกลับมาเพื่อให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล ซึ่งจากรายงานของฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พบว่า ล่าสุดมีแรงงานไทยได้ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับทางสถานทูตฯ แล้ว 8,478 คน ไม่ประสงค์กลับ 123 คน ถูกจับไปเป็นตัวประกัน 19 ราย บาดเจ็บ 18 ราย ยังไม่สามารถระบุชื่อได้ 1 ราย เสียชีวิต 30 ราย นำศพกลับไทย 8 ราย โดยขณะนี้มีแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาแล้วเมื่อรวมสองเที่ยวบินนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,830 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมเป็นต้นไป จะมีเที่ยวบินรองรับแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลมาลงที่สนามบินดอนเมืองเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง อย่างไรก็ดี เชื่อว่า การเพิ่มเที่ยวบินในครั้งนี้ จะช่วยให้การอพยพแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลสามารถทำได้มากขึ้นอย่างน้อยวันละ 800 คน ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ ชึ่งจะช่วยให้การอพยพทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลในทุกเที่ยวบินที่สนามบินทั้ง 3 แห่ง ทั้งสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับเงินดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad