นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ผทท.) และผู้บริหาร ททท. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Hiroji Sagae ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-ยามากาตะ - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, December 2, 2023

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ผทท.) และผู้บริหาร ททท. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Hiroji Sagae ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-ยามากาตะ


วันที่1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ผทท.) นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ และผู้บริหาร ททท. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Hiroji Sagae ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-ยามากาตะ (Yamagata Kingdom of Thailand Friendship Association - YTFA) และคณะผู้บริหารจากสมาคมฯ จำนวน 45 ราย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่นร่วมกัน โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด ที่สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง และได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมประเพณี อาหารไทย และ soft power ของไทยหลายอย่าง นอกจากนี้ก่อนที่จะเดินทางมาพบคณะผู้บริหาร ททท. ในวันนี้ ก็ได้มีโอกาสในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ ซึ่งสมาชิกได้ชื่นชอบและประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งได้รับการประสานงานและทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับ ททท.สำนักงานโตเกียวโอกาสนี้ ผทท. ได้กล่าวขอบคุณที่คณะฯ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนและร่วมหารือกัน ซึ่ง สมาคมฯ ถือเป็นหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการออกเดินทางของชาวยามากาตะ และมีส่วนให้เกิดเที่ยวบินตรงจากเมืองยามากาตะมายังประเทศไทย โดย ททท. พร้อมให้ความสนับสนุน จ.ยามากาตะ อย่างเต็มที่ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ในด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเจตจำนงใน LOI ที่ ททท. ต้องการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้โดยเร็ว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันต่อไป


นอกจากนี้ Mr. Hiroji Sagae ยังได้กล่าวถึงและนำเสนอความโดดเด่นของเมืองยามากาตะ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ สกี ออนเซ็น ซากุระ ข้าว เหล้า (สาเก) ผลไม้ (เชอรี่) โดยเฉพาะออนเซ็นที่มีกระจายอยู่ 35 เทศบาลทั่วเมืองยามากาตะ และการท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลของยามากาตะซึ่งมีความโดดเด่นและน่าสนใจในแต่ละฤดู และกล่าวถึงความประทับใจในการเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทยครั้งนี้ และจะนำความประทับใจดังกล่าวไปบอกต่อให้กับครอบครัว คนรู้จักที่จังหวัดยามากาตะได้รับทราบถึงสินค้าการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นและน่าสนใจของไทย ให้คนยามากาตะได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอนึ่ง ทางสมาคมฯ ได้ใช้ต้นซากุระของประเทศญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและยามากาตะ โดยทางสมาคมฯ ได้ปลูกต้นซากุระไว้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว จำนวน 2 ต้น ซึ่งปัจจุบันมีความเจริญงอกงามเป็นอย่างดี อันเป็นการสื่อความหมายที่ดีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่ายที่จะเติบโตอย่างแน่นแฟ้นและยั่งยืนสืบไป
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad