น.ส.สมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ร่วมเสวนากับผู้แทนภาครัฐและเอกชนในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเตรียมพร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล“ - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 8, 2023

น.ส.สมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ร่วมเสวนากับผู้แทนภาครัฐและเอกชนในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเตรียมพร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล“

 


วันที่ 8 ธ.ค. 2566 น.ส.สมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ร่วมเสวนากับผู้แทนภาครัฐและเอกชนในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเตรียมพร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล“ (Thailand Tourism for All) ในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2023” 


มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตรกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 ณ ไบเทค-บางนา เพื่อสื่อสารทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมและแนะนำแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของด้าน Supply Site เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม อาทิ ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกในลักษณะ universal design เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่จะสามารถดึงดูดและรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขี้น ในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับรางวัล FD Awards 2023 ประเภทฑูตอารยสถาปัตย์ กิตติมศักดิ์ และเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณตัวแทนมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมในครั้งนี้ 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad