กรมหม่อนไหมจับมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา พัฒนาอาชีพหม่อนไหมในจังหวัดพะเยา - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, May 16, 2024

กรมหม่อนไหมจับมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา พัฒนาอาชีพหม่อนไหมในจังหวัดพะเยา


วันที่
16 พฤษภาคม 2567 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมในจังหวัดพะเยา ระหว่างกรมหม่อนไหม กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และระหว่างกรมหม่อนไหม กับเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยนางกัญญาณัฐ สุทธวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลงิม โดยมี นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 นายแดนชัย แก้วต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ นายสุชาย ศิริมาตร ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเชียงราย เจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาและประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา 


       โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่การจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ให้กับเกษตรกร หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานอื่น ที่สนใจ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย โดยการนำเทคนิคและวิทยาการด้านหม่อนไหมมาประยุกต์และพัฒนาต่อยอด ทำให้เกิดการสร้างอาชีพด้านหม่อนไหม สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้เกษตรกรรุ่นใหม่ เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad