มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล “MUKA Run 2023” - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, March 3, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล “MUKA Run 2023”

 วันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล “MUKA Run 2023” โดยมี คุณกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานการจัดงานฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้ง ผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้เส้นทางวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง สร้างนิสัยการออกกำลังกายให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ตลอดจนระดมทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอไทรโยคและโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ประเภท Fun Run 3 กิโลเมตร Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Half Marathon 21 กิโลเมตร รวมทั้งประเภท Charity Run


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad