การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, March 21, 2024

การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ

 


NSM เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ (2024 Innovative Science Toys Competition : Paper Science Toys)


ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 ระดับเยาวชน ได้แก่ นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสนใจในการผลิตของเล่น

ประเภทที่ 2 ระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบและผลิตของเล่น ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์


เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบเดี่ยวหรือแบบทีม โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน

ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกเพียง 1 ผลงานที่มีคะแนนรวมสูงสุดเท่านั้น


รางวัลสำหรับการแข่งขัน

ประเภทที่ 1 ระดับเยาวชน

ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ประเภทที่ 2 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป


ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

เอกสารโครงการฯ ขั้นตอนการเข้าร่วมแข่งขัน โจทย์ กติกา การให้คะแนน เงื่อนไขการออกแบบ และปฏิทินการแข่งขันทั้งหมด คลิก


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvHUdKrwT4b42H5CCQSBooPprWvD3qblaf62Mc3C_hetAQJw/viewform

* โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศพช.) อพวช.

กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)

โทร 0 2577 9999 ต่อ 1493 (ชนกนันท์) 1496 (บุรวัชร์)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad