พม. ร่วมกับ โลตัส และ สสส. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างฯ หวังเป็นต้นแบบผลักดันครอบครัวไทย เห็นคุณค่าการเล่นของเด็กในช่วงปิดเทอม - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 25, 2024

พม. ร่วมกับ โลตัส และ สสส. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างฯ หวังเป็นต้นแบบผลักดันครอบครัวไทย เห็นคุณค่าการเล่นของเด็กในช่วงปิดเทอม

 

วันนี้ (25 มี.. 67) เวลา 11.00 . ศูนย์การค้าโลตัส สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ ปิดเทอมสร้างสรรค์  เล่นสนุกทุกวันที่ Lotus โดยมีคุณวรรณดี รังษีสุกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างประสบการณ์และปฏิบัติการพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัส กล่าวต้อนรับ และคุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยมีนางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ นางสาวนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดลำปาง นางสาวรัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์ เลขานุการกรม สค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 80 คน 


นายธนสุนทร อธิบดี สคกล่าวว่า พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีนโยบายในการสนับสนุนกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบาง ให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงผ่านการทำอาชีพต่าง ซึ่งหนึ่งในอาชีพที่สามารถทำรายได้เสริม คือ การทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเล่นในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าการทำหน้าที่ผู้อำนวยการเล่น หรือที่เราเรียกกันว่า เพลย์ เวิร์กเกอร์ (Play Worker) อาจจะถือเป็นอาชีพใหม่สำหรับสังคมไทย และเล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งต้องดูแลลูกเล็กพร้อมกับทำงานหาเลี้ยงชีพไปด้วยว่าสามารถจะทำหน้าที่แม่ได้อย่างสนุกและยังมีรายได้เสริมจากการพาเด็กเล่น ประกอบกับข้อมูลจากสถาบันจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ว่า พบว่าเด็กติดมือถือเพิ่มขึ้น โดยพบสถิติดูจอสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง มากกว่าสถิติโลกที่ระบุไว้ว่าไม่ควรเกินสัปดาห์ละ 16 ชั่วโมง และการใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมือถือมากขึ้น ยังส่งผลให้เด็กไทยอายุ 5-9 ปี มีความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ ซึ่งตามรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคมสำหรับเด็กและวัยรุ่นในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ฉบับประเทศไทยปี 2565 พบว่า เมื่ออยู่นอกห้องเรียน 1 ใน 3 อันดับแรกของสถานที่ที่เด็กไทยใช้เวลาอยู่มากที่สุดนั้น คือ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ สสส. และศูนย์การค้าโลตัส จัดโครงการ ปิดเทอมสร้างสรรค์  เล่นสนุกทุกวันที่ Lotus โดย ภาคีเครือข่าย สสส. คือเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก จัดอบรมแก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ สค. ดูแล และมีความสนใจอยากจะทำงานด้านนี้ โดยมีศูนย์การค้าโลตัสให้การสนับสนุน และให้โอกาสในการจ้างงานโดยทำหน้าที่ดูแลน้องๆ เด็กๆ ที่มาร่วมสนุกและทำกิจกรรมในมุมเล่นสำหรับเด็ก ที่โลตัสจัดขึ้น ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการนำร่องและหวังจะให้เป็นต้นแบบ ในการขยายไปยังพื้นที่อื่น ทั่วประเทศ หากได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองที่พาบุตรหลาน มาใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมนี้” 
นางสาวเบญจวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดประสงค์ของการจัดมุม โลตัสเอาใจคิดส์ ในศูนย์การค้าโลตัสว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของการเล่นอิสระ ซึ่งมีความปลอดภัยและช่วยให้เด็กได้สร้างเสริมจินตนาการอย่างเต็มที่ด้วยนอกจากจะช่วยให้ครอบครัวมาใช้เวลาในโลตัสอย่างสร้างสรรค์แล้ว เรายังเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวได้มีรายได้เสริมจากการรับผิดชอบทำหน้าที่ดูแลการเล่นของเด็ก ในมุมที่เราจัดไว้ ตลอดเดือนเมษายนนี้ ซึ่งเราเปิดนำร่องในสี่สาขาก่อน ได้แก่ สาขาบางกะปิ สาขาพงษ์เพชร สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาปากเกร็ด โดยเราเชื่อมั่นว่า มุมโลตัสเอาใจคิด(ส์) ที่เราเปิดในสี่สาขานี้จะเป็นโครงการนำร่องที่สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบของกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมของเด็กเล็กและครอบครัวได้อย่างเต็มที่นางสาวณัฐยา กล่าวต่อไปว่า การร่วมมือกับศูนย์การค้าโลตัส และกรมกิจการสตรีและครอบครัว ในการดำเนินโครงการฯ นี้ว่า  “เพราะช่วงปิดเทอม และวันหยุด วันว่าง ซึ่งรวมกันแล้วมีสูงถึง 150 วัน/ปี เด็กไทยต้องเผชิญภาวะเสี่ยงต่าง หนึ่งในปัญหาที่น่าเป็นห่วงก็คือ ข้อจำกัดเรื่องจำนวนและคุณภาพแหล่งเรียนรู้ เหตุผลหลักคือไกลบ้าน และจากผลสำรวจข้อมูลจากหลายหน่วยงานสะท้อนว่า จำเป็นที่เราต้องสนับสนุนให้เด็กไทยมีพื้นที่เล่นนอกบ้านที่ปลอดภัย เข้าถึง ได้ง่าย ซึ่งห้างสรรพสินค้าเช่นโลตัส คือทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับการให้ครอบครัวพาเด็กๆ มาใช้เวลาในการเล่นอิสระกันได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย  ที่สำคัญการเล่นช่วยพัฒนาการเด็กได้ทุกด้าน และยังช่วยลดปัญหาที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ด้วย สสส. จึงมีความยินดีอย่างมากที่โลตัสให้การสนับสนุนการทำมุม โลตัสเอาใจคิด(ส์โดยจัดมุมเล่นอิสระให้เด็กตลอดเดือนเมษายนนี้ ที่สำคัญยังสนับสนุนให้เกิดมีอาชีพใหม่ที่เรียกว่า เพลย์ เวิร์กเกอร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่จะช่วยให้ครอบครัวและเด็กๆ ได้ใช้เวลาเล่นอิสระด้วยกันอย่างมีคุณภาพนางสาวณัฐยากล่าวตอนท้าย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad