กรมการท่องเที่ยวต่อยอดความรู้ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายเสริมเทคนิคพิชิตใจนักท่องเที่ยว - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 15, 2023

กรมการท่องเที่ยวต่อยอดความรู้ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายเสริมเทคนิคพิชิตใจนักท่องเที่ยว


กรมการท่องเที่ยวส่งเสริมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบทั่วประเทศ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนต้นแบบ สร้างเครือข่ายชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำการท่องเที่ยว งานนี้สายโฮม สายเฮลท์ สายแคมป์ สายมู ฯลฯ มากันครบกว่า 50 ชุมชนนายบุญเสริม ขันแก้ว
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์) ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานชุมชนการท่องเที่ยวต้นแบบของกรมการท่องเที่ยว เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบของกรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ล้วนเป็นชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยวแล้ว ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดและสร้างจุดขายให้กับชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีรายได้เสริม ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาจุดแข็งของชุมชนให้สอดคล้องกับเทรนด์ของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่หลักของกรมการท่องเที่ยวในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยว”ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในด้านต่างๆ ของกรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า 50 ชุมชน ได้แก่ Healthy Homestay โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานด้านการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ในรูปแบบกิจกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพ Eco-Friendly Homestay โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


มีจุดเด่นในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โฮมสเตย์บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานและโดดเด่นจากการนำอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนมาปรับใช้ในการตกแต่งโฮมสเตย์หรือพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความสวยงามและสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าพัก Camping ชุมชน ชุมชนที่ได้มาตรฐานและมีการจัดสรรพื้นที่ลานกางเต๊นท์ให้นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้งได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนั้น ยังมีชุมชนมูเตลู ชุมชนต้นแบบที่ต่อยอดภายใต้แนวคิด “เรื่องเล่าสร้างสรรค์ ชุมชนมูเตลู” และชุมชนสร้างสรรค์อาหารถิ่นกินปลอดภัยห่างไกล NCDs เป็นชุมชนที่ยกระดับวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มาพัฒนาออกแบบสู่เมนูอาหารสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) อีกด้วย


การอบรมเน้นเรื่องการต่อยอดการตลาดและการทำโปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน ในส่วนของการศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการค่ายพักแรม บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวมูเตลู ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัดสมานรัตนาราม โรงแรม T Vintage และแสนภูดาษ เฮลท์ แอนด์ เวลล์เนส จังหวัดฉะเชิงเทรา

“กรมการท่องเที่ยวหวังว่าทุกชุมชนต้นแบบจะนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad