BEDO พร้อมจัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” จัดเต็มความรู้ และได้ช้อป ชิม ชมผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน สุดตระการตา - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, June 27, 2023

BEDO พร้อมจัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” จัดเต็มความรู้ และได้ช้อป ชิม ชมผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน สุดตระการตา


กรุงเทพฯ 27 มิถุนายน 2566 - - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมจัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ


นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า “งาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ในครั้งนี้ เราต้องการนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมของ BEDO ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ตามนโยบายการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา การประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ การจัดแสดงผลงานที่โดดเด่นตามภารกิจ เพื่อสร้างการรับรู้ เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของการสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตผ่านนิทรรศการรูปแบบต่าง ๆ การทำงานในปีที่ผ่านมานั้น เราทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล การบูรณาการทำงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ชุมชน มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”


มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO มีความน่าสนใจ ดังนี้ จัดแสดงผลงานเด่นระดับต้นแบบ Best Practice กิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์โดยส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้มีค่า ดำเนินโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank) การจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าและสินค้า GI กิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ความพิเศษของงานในปีนี้ คือ มีการจัดประชุมวิชาการ Biodiversity Bioeconomy และเวทีเสวนาความหลากหลายทางชีวภาพที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ


ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมและความบันเทิงมากมายทุกวันตลอดการจัดงาน ได้แก่ การสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชน การทำน้ำจิ้มซีฟู๊ดน้ำมะปี๊ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด การทำ Eco-Print ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน กิจกรรมการแสดง BCG Showcase กิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง เต๋า ภูศิลป์ และเอิ้นขวัญ วรัญญา


การจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพของชุมชนให้ผู้ร่วมงานได้เลือกช้อป ชิม ชม กว่า 60 ร้านค้าทั่วประเทศ อาทิ น้ำผึ้งจากดอกลำไย จ.ลำพูน ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้น โดยมีตัวแทนชุมชนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้ข้อมูลต่าง ๆ ด้วย


มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ และสามารถติดตามชมผ่านในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์บนเพจ Facebook : BEDO Thailand

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad