SUN ร่วมส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, January 14, 2024

SUN ร่วมส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” ร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัย ให้เด็กและเยาวชน “อิ่มท้อง อิ่มใจ” ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 


นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม โดยร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญต่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมสันทนาการ ต่าง ๆ การให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้เด็กการรู้จักบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและการมีจิตสาธารณะ


สำหรับปี 2567 วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 บริษัทได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานพร้อมรับประทาน ตรา KC มอบให้แก่ ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเปียง โรงเรียนบ้านพันตน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ เทศบาลตำบลทุ่งฟ้าบด เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อบต.มะขุนหวาน อบต.ทุ่งปี๊ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักข่าวสยามรัฐ เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม ให้แก่เด็กและเยาวชน ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และก้าวสู่การเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad