หอการค้าไทย-จีน จับมือ ผู้แทนทางการค้าไทย สานสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, January 18, 2024

หอการค้าไทย-จีน จับมือ ผู้แทนทางการค้าไทย สานสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล  ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน พร้อมดัวย นายบุญยงค์  ยงเจริญรีฐ และนายประสงค์  เอาฬาร  รองประธาน ให้การต้อนรับ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทย  พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทย นายพิริยะ เข็มพล  อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน  และนายพิรัส ศิริขวัญชัย  อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านยุทธศาสตร์  เดินทางมาเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน  ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน 
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า  ในสัปดาห์หน้าจะนำคณะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนจีน  จึงถือโอกาสนี้มารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำหอการค้าไทย-จีน เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันและส่งเสริมการค้าไทย-จีนในด้านต่าง ๆ  และ  เน้นย้ำว่า  นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีน โดยให้รัฐบาลทำงานร่วมกับคณะหอการค้าไทย-จีน เป็นทีมเดียวกันเพื่อส่งเสริมการลงทุน และอำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  

นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน  ได้กล่าวขอบคุณที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทยและคณะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน  โดยหอการค้าไทย-จีนยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าของทั้งสองประเทศ   โดยนายณรงค์ศักดิ์เปิดเผยว่า  ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายเปิดกว้างทางการค้า  และให้ความสำคัญกับสินค้านำเข้าจากประเทศต่าง ๆ   ดังนั้น ไทยจึงควรเร่งส่งเสริมการนำสินค้าคุณภาพไทยไปขายยังตลาดจีนให้มากขึ้น  โดยเฉพาะสินค้าเกษตร   ซึ่งการเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน หรือ CIIE ที่จัดขึ้นทุกปี  ก็เป็นอีกช่องทางสำคัญที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรฯ ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมให้มากขึ้น    

 นายณรงค์ศักดิ์ ยังเสริมอีกว่า  หอการค้าไทย-จีนมีสมาพันธ์ที่เป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจจีนในประเทศไทย  มีสมาชิกเป็นสมาคมการค้ากว่า 70 สมาคม   จึงเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าไทย-จีนอย่างเป็นรูปธรรม   และการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน ซึ่งจะจัดขึ้นในทุก ๆ 2 เดือน ก็เป็นเวทีที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย-จีนได้เป็นอย่างดี  

ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย-จีนด้านต่าง ๆ  อาทิ ระบบโลจิสติกส์   รถไฟฟ้าความเร็วสูง   พลังงานสะอาด  รถยนต์ EV  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น    หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่และวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง  โดยขอให้ทุกฝ่ายทำงานราบรื่นบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

อนึ่ง ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศจีนมาอย่างยาวนาน กว่า 2,000 ปี   ปัจจุบันนี้  จีน เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ  รวมถึง เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ ของไทย ที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงที่สุดเป็นเวลาติดต่อกันถึง 11 ปี (นับตั้งแต่ปี 2556)   โดยในปี 2566 ที่เพิ่งผ่านมานี้ การค้าระหว่างประเทศไทยและจีน มีมูลค่าการค้ารวม 126,279.9 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย  นอกจากนี้ นักลงทุนจีน ยังเข้ามาลงทุนในประเทศไทย สูงเป็นอันดับ ของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดในช่วง ปีที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นการลงทุนด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / เครื่องจักรและยานยนต์ / เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี/  ดิจิทัลและบริการที่มีมูลค่าสูง  เป็นต้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad