พช. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงิน กบข. อย่างต่อเนื่อง ! เน้นเตรียมพร้อมรับเงินเกษียณ ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างมีคุณภาพ - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 30, 2023

พช. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงิน กบข. อย่างต่อเนื่อง ! เน้นเตรียมพร้อมรับเงินเกษียณ ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างมีคุณภาพ


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน


โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings โดยมี นางวิภาวี นิยมสมิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพรรณสุดา สุขวิสิฏฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กบข. ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 76 ราย และ สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ที่สนใจทั่วประเทศ เข้าร่วม ฯ ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน


นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจและบทบาทในการบริหารและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรับผิดชอบงานด้าน การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญ สิทธิทดแทน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินและการวางแผนการลงทุน และให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการตั้งเป้าหมายทางการเงิน วินัยด้านการออม การจัดสรรเงินออมตามเป้าหมายที่ต่างกัน และเลือกสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางการเงินในวัยเกษียณอายุของข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนอย่างมีคุณภาพ และขอขอบคุณท่านวิทยากรและคณะเจ้าหน้าที่ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ได้มาเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน ในการให้ความรู้ ทั้งคำแนะนำต่างๆ ให้กับสมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน


ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings ในหัวข้อ " รู้! ก่อนเกษียณ เตรียมพร้อมรับเงิน กบข. " โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินให้กับสมาชิก กบข. วางแผนการเงินและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเตรียมเกษียณอายุราชการ อย่างมีคุณภาพ และเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. เลือกเป้าหมายทางการเงินที่หลากหลายสู่วัยเกษียณอายุราชการอย่างมีคุณภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณพรรณสุดา สุขวิสิฏฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่กรุณามาบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ นอกจากนี้ ในช่วงท้ายยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน อีกด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad