กรมการขนส่งทางบก เปิดงานกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566 สร้างความเชื่อมั่นประชาชนในการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบกมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, August 26, 2023

กรมการขนส่งทางบก เปิดงานกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566 สร้างความเชื่อมั่นประชาชนในการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบกมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย


วันนี้ (26 สิงหาคม 2566 ) เวลา 10.00 น. ณ เติมสุข สตูดิโอ รามอินทรา 14 กรุงเทพมหานคร นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดงานกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงศักยภาพด้านการตรวจสภาพรถ เสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นประชาชนในการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบกได้มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยนายเสกสม อัครพันธุ์
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมีภารกิจหลักในพัฒนาและส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ โดยพันธกิจด้านหนึ่งคือ การควบคุมสภาพรถให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานผ่านกระบวนการ “ตรวจสภาพรถ” ดังนั้น นายช่างตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบกจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจดังกล่าว ซึ่งนายช่างตรวจสภาพรถจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการตรวจสภาพรถที่ถูกต้อง รวมทั้งต้องได้รับการอบรม พัฒนา ฝึกฝนการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของเทคโนโลยียานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นายช่างตรวจสภาพรถได้แสดงความสามารถและทักษะด้านการตรวจสภาพรถ ส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ และค้นหานายช่างตรวจสภาพรถที่จะเป็น “ต้นแบบ” ที่ดี กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายช่างตรวจสภาพรถที่เป็นตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 160 คน แบ่งออกเป็นส่วนกลาง 4 ทีม ส่วนภูมิภาค 76 ทีม (แบ่งเป็นทีมละ 2 คน)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในรอบคัดเลือกจะเป็นการแข่งขันทักษะความรู้ด้านกฎระเบียบ วิธีการตรวจสภาพรถ โดยทำข้อสอบ 100 ข้อ ผ่านระบบ e-exam online (เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566) ซึ่งได้ทีมที่มีคะแนนสูงสุด จำนวน 10 ทีม ได้แก่ ทีมสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ตาก นครราชสีมา นราธิวาส พิจิตร เพชรบูรณ์ ระยอง สมุทรสงคราม และสุราษฎร์ธานี จากนั้นทั้ง 10 ทีม ได้เข้ารับการทดสอบการตรวจสภาพรถจริง โดยใช้เครื่องตรวจสภาพรถ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566) เพื่อเก็บคะแนนสะสมนำมาประกอบกับการแข่งขันรอบสุดท้ายในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566) ซึ่งจะเป็นการแข่งขันด้านความรู้รอบตัว ทดสอบไหวพริบเกี่ยวกับทักษะเฉพาะในการตรวจสอบรถยนต์ การทายคุณลักษณะของรถ และจบกิจกรรมสุดท้ายด้วยการแข่งขันความแม่นยำในการตรวจสอบหาข้อบกพร่องของรถ โดยทีมที่มีคะแนนรวมในทุกกิจกรรมสูงสุดจะได้รับรางวัล “สุดยอดนายช่างขนส่ง” ไปครอง

การแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง” ในครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันครั้งที่ 1 และเชื่อมั่นว่าจะมีการต่อยอกิจกรรมดังกล่าวในอนาคต เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถโดยนายช่างตรวจสภาพของกรมการขนส่งทางบกมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมองค์กรการตรวจสภาพรถที่เข้มงวด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้แก่นายช่างตรวจสภาพรถ ส่งผลให้รถมีความปลอดภัยในการใช้งานในภาพรวมต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad