SUN ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ สานพลังชุมชนจัดงานทอดผ้าป่าสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดท่าเดื่อเชียงใหม่ - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, April 11, 2024

SUN ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ สานพลังชุมชนจัดงานทอดผ้าป่าสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดท่าเดื่อเชียงใหม่

 

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” สืบสานประเพณีไทยนำพนักงานแต่งกายชุดพื้นเมือง สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 และร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดท่าเดื่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สาธารณะสำหรับประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมจิตสาธารณะอื่นๆ สร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมอย่างยั่งยืนนายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป SUN เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าแก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดรับกับความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ESG (Environment, Social และ Governance) ในปี 2567 นี้ บริษัทได้เชิญชวนพนักงานและผู้บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 จัดกิจกรรมแต่งกายชุดพื้นเมือง สรงน้ำพระ และนำผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 เม.. 2567 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน อนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและล้านนาให้สืบต่อไป นอกจากนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงได้ร่วมกับคณะศรัทธาวัดท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสร้างศาลาเอนกประสงค์ วัดท่าเดื่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมในชุมชน โดย คุณจิราพร กิตติคุณชัย ได้นำเงินสบทบทุนร่วมทำบุญ เป็นจำนวน 100,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันพุธที่ 17 เม.. 2567 วัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ในนาม SUN ขอเป็นสะพานบอกบุญ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ โดยสามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี "วัดท่าเดื่อ" เลขบัญชี 734-219-6933 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 053-106538 ต่อ 20No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad