ททท.สำนักงานเลย บูรณาการการทำงานร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่ ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ เสริมศรัทธาบารมี 4 ประเพณี เสนอความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทเลย - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, April 14, 2024

ททท.สำนักงานเลย บูรณาการการทำงานร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่ ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ เสริมศรัทธาบารมี 4 ประเพณี เสนอความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทเลย

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย บูรณาการร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่ ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเลย อันเป็นประเพณีท้องถิ่นตามฮีต 12 คอง 14” ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนไทเลยใน 3 อำเภอที่โดดเด่น ในชื่อว่าเสริมศรัทธาบารมี 4 ประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2567” สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดเลยนางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าตามที่ องค์การยูเนสโก (UNESCO) แห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อเดือนธันวาคม .. 2566 เพื่อยกระดับเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นหนึ่งด้านเทศกาล (F-Festival) ใน Soft Power ของไทยไปยังกลุ่มเป้าหมาย นั้น ในห้วงดังกล่าว ททท.สำนักงานเลย ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่จังหวัดเลย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 14 - 16 เมษายน 2567 จำนวน 4 งาน โดยใช้ชื่อว่าเสริมศรัทธาบารมี 4 ประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2567” เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดเลย ประกอบไปด้วยอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในด้านประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดเลยมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น โดยงานประเพณีทั้ง 4 งาน ประกอบไปด้วย

1. ประเพณีแห่ต้นดอกไม้แสงภา ประจำปี 2567  ในวันที่ 14 เมษายน 2567 วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

2. พิธีแห่สรงน้ำพระพุทธนาวาบรรพต ประจำปี 2567 ในที่ 15 เมษายน 2567 ยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

3. พิธีแห่ขันดอกไม้บูชาพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2567 ในวันที่ 15 เมษายน 2567 บ้านเจ้าพ่อกวน/บ้านเจ้าแม่นางเทียม และพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

4. ประเพณีแห่ข้าวพันก้อนเพื่อถวายแด่องค์พระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2567 ในวันที่ 16 เมษายน 2567 บ้านเจ้าพ่อกวน, บ้านเจ้าแม่นางเทียม และพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยนางสาวสมฤดีฯ ยังกล่าวเสริมอีกว่าในโอกาสที่รัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2567 ถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวง กรุงเทพฯทางจังหวัดเลย ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่มีเอกลักษณ์ เป็นหนึ่งใน 16 จังหวัดเป้าหมาย 11 Soft Power ในการจัดขบวนรถพาเหรดสงกรานต์ เพื่อเข้าร่วมการจัดขบวนรถสงกรานต์ภายใต้แนวความคิดเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ไทเลย ไทยแลนด์โดยได้นำงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้แสงภา ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงเอกลักษณ์มีความโดดเด่นสร้างสรรค์แห่งเดียวในโลก พร้อมทั้งนำเรื่องราววัฒนธรรมหน้ากาก 3 ผีของจังหวัดเลย (ผีตาโขน ผีบุ้งเต้า และผีขนน้ำ) มาเป็นองค์ประกอบขบวนรถพาเหรดอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812 เฟสบุ๊ค : ททท.สำนักงานเลย : TAT Loei Office
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad