กรมการท่องเที่ยว (DOT) ขานรับนโยบายฟรีวีซ่าจีน รับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมลงพื้นที่ 3 จังหวัดท่องเที่ยว กทม. โคราช และเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, September 22, 2023

กรมการท่องเที่ยว (DOT) ขานรับนโยบายฟรีวีซ่าจีน รับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมลงพื้นที่ 3 จังหวัดท่องเที่ยว กทม. โคราช และเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว


กรมการท่องเที่ยว
จัดอบรมให้แก่นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั้ง 6 สาขา และเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) และสนับสนุนนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “จากสถิติกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 กันยายน 2566 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมทั้งสิ้น 19,000,988 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายแล้ว 795,114 ล้านบาท ประกอบกับรัฐบาลของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความสำคัญกับงานท่องเที่ยวในการสร้างรายได้ของประเทศ จึงมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว


ช่วงไฮซีซั่นนี้ โดยเริ่มจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดจีนในช่วงเทศกาลวันชาติจีนที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนปี 2567 รัฐบาลจึงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (โดยไม่ต้องขอวีซ่าจึงไม่มีค่าธรรมเนียม) เป็นเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคาดการณ์ว่ามาตรการดังกล่าวจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน และสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว”


กรมการท่องเที่ยวจึงเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั้ง 6 สาขา และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และร่วมกันลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในเดือนกันยายนนี้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย อันจะนำไปสู่การเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวมีความมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวไทยในช่วงไฮซีซั่น และผลจากนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 โดยเร็ว พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ และคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี รวมถึงอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad