รองผู้ว่าฯสุพรรณบุรี นำทีม พช. น้อมสำนึกสืบสานพระปณิธาน "พระองค์หญิง" เผยแพร่ความงดงามหัตถศิลป์ไทย ภูมิปัญญาผ้าด้นมือ อู่ทอง บ้านดอนยายเหม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, February 20, 2023

รองผู้ว่าฯสุพรรณบุรี นำทีม พช. น้อมสำนึกสืบสานพระปณิธาน "พระองค์หญิง" เผยแพร่ความงดงามหัตถศิลป์ไทย ภูมิปัญญาผ้าด้นมือ อู่ทอง บ้านดอนยายเหม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายวัชรเดช เกียรติชานน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสิริกร นิลกำแหง พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ ผ้าไทยใส่สนุก โดยเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ศิลปหัตถกรรมผ้าด้นมือ เพื่อ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมี นายกองตรีโกวิทย์ อุบลรัตน์ นายอำเภออู่ทอง นางทองคำ เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง คุณณภารดี วงศ์ศรีจันทร์ ครูช่างศิลป์หัตถกรรม มูลนิธิศิลปาชีพฯ พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ พูลนุช เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ ณ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ บ้านดอนยายเหม หมู่ที่ 3 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2566นายวัชรเดช เกียรติชานน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า นับเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยทุกคน ในตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมาเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรื้อฟื้นผ้าไทยที่หายไปจากแผ่นดินไทยให้กลับคืนสู่ชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ด้วยเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทำให้เราได้รู้จักผ้าไทยถึงทุกวันนี้ และนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะศิลปหัตถกรรมผ้าทอในแต่ละท้องถิ่น และเพื่อทำให้ผ้าไทยไม่สูญหาย ให้เป็นเครื่องสะท้อนถึงความเป็นชาติ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมความเป็นไทยในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำทีมภาคีเครือข่ายภาคสื่อมวลชนลงพื้นที่ถ่ายทำการประชาสัมพันธ์ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ บ้านดอนยายเหม อำเภออู่ทอง โดยจัดทำวิดีทัศน์ศิลปหัตถกรรมผ้าด้นมือ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าด้นมือที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ บ้านดอนยายเหมที่ร่วมกันอนุรักษ์งานหัตถศิลป์อันงดงามรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้คงอยู่เคียงคู่กับคนอำเภออู่ทอง รวมทั้งกล่าวขอบคุณภาคีเครือข่ายภาคสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมกันสืบสานพระปณิธานเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยร่วมกันอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน


ด้าน คุณณภารดี วงศ์ศรีจันทร์ ครูช่างศิลป์หัตถกรรม มูลนิธิศิลปาชีพฯ กล่าวว่า ศิลปหัตถกรรมผ้าด้นมือ เริ่มต้นมาตั้งแต่ ปี2532 จนถึงปัจจุบันโดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์หมอน ผ้าคลุมเตียง ที่นอนสำหรับเด็ก เสื้อผ้า เป็นต้น โดยได้รับเทคนิคการใช้อุปกรณ์เสริมที่ประยุกต์ใช้ในงานด้นมือจากชาวต่างชาติ โดยการออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือจะส่งออกต่างประเทศ 100 % จนกระทั่งปี 2544 ได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือมาวางขายในประเทศและรับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือถือเป็นสื่อของความรัก เพราะทำจากใจใส่ความรักและความอดทนเป็นงานที่ใช้ความประณีตสูง จึงทำให้มีเสน่ห์ในตัวเอง ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพพัฒนาเป็นสินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว และส่งเสริมปลูกฝังการเรียนรู้งานผ้าด้นมือตั้งแต่วัยเด็ก และกลุ่มเยาวชน ภายในชุมชนเพื่อเป็นงานอดิเรกสร้างรายได้ให้ครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าด้นมือที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในอำเภออู่ทองแห่งนี้ นอกจากนี้ ชุมชนยังมีโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน โดยมีกิจกรรมฝึกทักษะผ้าด้นมือ การพิมพ์ผ้า มีการล่องเรือไหว้พระ ปั่นจักรยาน ชิมอาหารพื้นถิ่น บ้านพักโฮมสเตย์ สำหรับบริการนักท่องเที่ยว อีกด้วย


นางสาวสิริกร นิลกำแหง
พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกท่านร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย จนเกิดกระแสความสนใจและความนิยมชมชอบ ก่อเกิดปริมาณความต้องการผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นภาคการผลิต ได้แก่ กลุ่มอาชีพช่างทอผ้า ต่างๆ ได้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพิ่มพูน ครอบครัวและลูกหลานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยจังหวัดสุพรรณบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความมุ่งมั่นในการสนองพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่สนุก” และประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งได้ดำเนินการมาขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ด้วยการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ อู่ทอง บ้านดอนยายเหม จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าถิ่นไทย หัตถกรรมไทย และสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad