พาณิชย์ ผลักดันธุรกิจบริการสร้างสรรค์ เผยเบื้องหลังผลงาน 4 สุดยอดรางวัล DEmark ชูธุรกิจบริการออกแบบไทยสู่ตลาดโลก - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, February 12, 2023

พาณิชย์ ผลักดันธุรกิจบริการสร้างสรรค์ เผยเบื้องหลังผลงาน 4 สุดยอดรางวัล DEmark ชูธุรกิจบริการออกแบบไทยสู่ตลาดโลก


กระทรวงพาณิชย์
โชว์ขีดความสามารถธุรกิจบริการออกแบบไทย จัดเวทีเสวนาด้านการออกแบบ DEmark: Design Talk โดย 4 นักออกแบบชั้นนำ ผู้ชนะรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม หรือ Design Excellence Award (DEmark) สาขาอินทีเรียดีไซน์และสาขากราฟิกดีไซน์ เล่าเรื่องราวการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานระดับโลก เชื่อมั่นธุรกิจบริการออกแบบไทย แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากล


​นายกีรติ รัชโน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า " กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในด้านสินค้าและธุรกิจบริการของ SMEs อย่างต่อเนื่อง”


ภายใต้นโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้า ของผู้ประกอบการไทย โดยส่งเสริมและพัฒนา SMEs โดยเฉพาะสินค้าและธุรกิจบริการสร้างสรรค์ ให้เป็นกลไกในการพัฒนาภาคการค้าของประเทศ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ

​ธุรกิจบริการออกแบบ นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในด้าน Creative Economy ในปี 2565 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับผลผลิตด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Outputs) ให้อยู่ในอันดับที่ 55 จาก 132 ประเทศ จาก Global Innovation Index โดย World Intellectual Property Organization และได้รับการจัดอันดับด้าน Soft Power ให้อยู่ในอันดับที่ 35 จาก 120 ประเทศ
จาก Global Soft Power Index โดย Brand Finance, Worldometer อีกทั้งในปี 2564 อุตสาหกรรมบริการออกแบบสร้างรายได้กว่า 1.7 พันล้านบาท แม้ว่าธุรกิจเกือบทั้งหมดจะเป็นธุรกิจบริการขนาดเล็ก

​​

“หลายท่านอาจไม่ทราบว่า ปัจจุบันภาคบริการของไทยได้รับการตอบรับอย่างดีในระดับสากล เห็นได้จากการได้รับรางวัลจากการประกวดเวทีสำคัญระดับโลกและเป็นที่ต้องการจากลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ
การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบกราฟฟิกและบรรจุภัณฑ์ ​​ซึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบริการออกแบบสร้างสรรค์ คือ กำลังคน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และความสำเร็จ ของการขับเคลื่อน Creative Economy จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนและร่วมกันออกแบบ Creative Solutions ต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้า สร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งให้แก่ประเทศต่อไป" นายกีรติ กล่าวเสริม


​​ในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมแสดงศักยภาพของธุรกิจบริการออกแบบชั้นนำของไทย ที่ได้รับรางวัล DEmark จาก 2 สาขาสำคัญ ได้แก่ อินทีเรียดีไซน์และกราฟฟิกดีไซน์ ผ่าน 3 กิจกรรมหลักในช่วงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ปี 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023 ได้แก่

​​- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทาง DEmark Design Tour รวบรวม 12 สถานที่ ที่ได้รับรางวัล DEmark สาขาอินทีเรียดีไซน์ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าและพื้นที่ทํางานร่วมกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ทางการค้าของประเทศ

​​- นิทรรศการ DEmark Design Tales โดยจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark สาขากราฟฟิกดีไซน์ใน 2 สถานที่ที่ได้รับรางวัลสาขาอินทีเรียดีไซน์ ได้แก่ นิทรรศการ WHAT DOES MATTER? 25 Things That Matter to Us as Designers โดย บริษัท พิงค์ บลู แบล็ค แอนด์ ออเร้จน์ จำกัด โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผลงานรางวัล DEmark ปี 2020 ออกแบบโดย บริษัท ดีพาร์ทเมนท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด) และนิทรรศการ DEmark SHOWCASE โดย บริษัท ทีนพ ดีไซน์ จำกัด ระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Tangible Cafe (ผลงานรางวัล DEmark ปี 2021 ออกแบบโดย ไตรโหมด สตูดิโอ จำกัด)


​​- และสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จัดกิจกรรมเสวนาด้านการออกแบบ Design Talks ภายใต้หัวข้อ Design Stories Unfold ณ ออดิทอเรียม ชั้น 4 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยชวน 4 นักออกแบบชั้นนำรางวัล DEmark สาขากราฟิกดีไซน์และสาขาอินทีเรียดีไซน์ มาร่วมเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานระดับโลก เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่อยู่ในวงการออกแบบ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย

​​1. คุณสยาม อัตตะริยะ จาก Pink Blue Black & Orange ผู้ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดย A’ Design Award and Competition ให้เป็น กราฟิกดีไซเนอร์อันดับที่ 69 ของโลก

​​2. คุณธีรนพ หวังศิลปะคุณ จาก Tnop Design ผู้สร้างสรรค์ผลงานให้กับแบรนด์ระดับโลก อาทิ Corbis, Nike, Coca-Cola มีผลงานที่คว้ารางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปีจากหลายเวทีด้านการออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2565 ที่ผ่านผลงานออกแบบอัตลักษณ์ของ Tnop Design ยังได้รับรางวัล G-Mark BEST 100 อีกด้วย

​​3. คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ จาก Department of Architecture ผู้นำทีมออกแบบห้องสมุดและห้องประชุมแห่งนี้ ซึ่งได้คว้ารางวัล DEmark และรางวัลชนะเลิศการออกแบบประเภทห้องสมุดประจำปี 2019 จาก Interior Design Magazine สหรัฐอเมริกา

​​4. คุณภารดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา จาก Trimode Studio สตูดิโอออกแบบที่ทำงานสร้างสรรค์หลายแขนง ตั้งแต่งานไลฟ์สไตล์ แฟชั่น เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์และการออกแบบตกแต่งภายใน มีประสบการณ์จัดแสดงผลงานออกแบบทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีเคยร่วมงานแบรนด์ระดับโลก เช่นแบรนด์สุขภัณฑ์ Kohler มาแล้ว


​​กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ กระทรวงพาณิชย์หวังว่าจะช่วยส่งเสริมวงการออกแบบไทย และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคคลในวงการบริการสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกของไทย

​​สำหรับใครที่พลาดการเสวนาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad