ครั้งแรกของโลก!! อภัยภูเบศร เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ฟ้าทะลายยุง” จากสารสกัดฟ้าทะลายโจร ช่วยป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุง ปลอดภัย ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, February 12, 2023

ครั้งแรกของโลก!! อภัยภูเบศร เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ฟ้าทะลายยุง” จากสารสกัดฟ้าทะลายโจร ช่วยป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุง ปลอดภัย ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์


มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร
ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ และ ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ เภสัชกรชานาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกันแถลงข่าว เปิดตัว “ฟ้าทะลายยุง” จากฟ้าทะลายโจร โดยมีการเสวนาและนาเสนองานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรอีก 20 ชนิด ที่มีสรรพคุณไล่ยุง กันยุงกัด นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อป สอนทาผลิตภัณฑ์กันยุงจากสมุนไพรด้วย ณ ศูนย์การค้า Gateway @บางซื่อเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566


โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ กล่าวว่า การแถลงข่าวในครั้งนี้ “เพื่อให้สังคมรับรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากฟ้าทะลายโจร เริ่มจากปัญหาโรคจากยุง และไข้เลือดออกของประเทศไทย มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน อากาศที่ร้อนชื้น ทาให้ระยะฟักตัวของยุงสั้นลง และมีช่วงชีวิตที่ยาวขึ้น การใช้สารไล่ยุงในปัจจุบันที่เป็นเคมี มีผลเสียในการใช้ระยะยาว ดังนั้น การมุ่งหาสารจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติไล่ยุง มีความปลอดภัยสูง ไม่ระคายเคือง ประชาชนทาใช้เองได้นั้น เป็นที่มาของ “ฟ้าทะลายยุง” โดยมีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันข้อมูลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรสามารถไล่ยุงได้


ผลิตภัณฑ์กันยุงส่วนใหญ่ แม้จะมาจากธรรมชาติซึ่งเป็นน้ามันหอมระเหย จะมีกลิ่นแรง ฉุน บางคนอาจจะไม่ชอบ และอาจมีฤทธิ์ระคายเคืองเยื่อบุหรือผิวหนังได้ ดังนั้น จึงเกิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ที่มีกลิ่นหอมธรรมชาติ ไม่ฉุน และไม่ระคายเคือง ชาวบ้านทาเองได้ ที่สาคัญ คือ ฟ้าทะลายยุง ไม่สร้างสารพิษและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) ปราศจากสารเคมีอันตราย อยู่ในรูปแบบสเปรย์ สะดวกในการใช้ พกพาง่าย มีกลิ่นหอมสดชื่น ละมุน ไม่ฉุน จากน้ามันใบมะกรูด เป็นอโรมาเธอราปีส์ ทาให้ผ่อนคลายและยังช่วยเสริมฤทธิ์ไล่ยุงด้วย มีผิวสัมผัสที่ไม่เหนอะหนะ ทาง่าย ซึมไว ไม่มันเยิ้ม ล้างออกง่าย เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ และใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ ผู้ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้ ถือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกษตรกร พร้อมทั้งยังช่วยดูแลรักษ์โลกใบนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมากไปกว่านั้น ยังหวังให้สังคมตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลพวงก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้คน” ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร กล่าว

ภญ.อาสาฬา กล่าวว่า “สารสกัดฟ้าทะลายโจร มีสารออกฤทธิ์สาคัญ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ จากงานวิจัยพบว่า ฟ้าทะลายโจรออกฤทธิ์ครอบคลุมหลายด้าน โดยมีฤทธิ์แรงมากในการยับยั้งการวางไข่ของยุงลาย ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ายุงลาย ฤทธิ์ต้านยุงกัด ฤทธิ์ขับไล่ยุง ฤทธิ์ฆ่ายุง มีคุณสมบัติไม่ดึงดูดยุงให้มาเกาะ และกัดที่ผิวหนังของมนุษย์และสัตว์เลี้ยง มีข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้กาจัดยาฆ่าแมลงของยุง จึงสามารถใช้ในการควบคุมยุงที่ดื้อต่อยาฆ่าแมลง และช่วยลดปัญหาการดื้อยาฆ่าแมลงในยุง ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาสาคัญต่อการควบคุมประชากรยุง เนื่องจากยุงมีการแสดงออกของเอนไซม์ Cytochrome P450 Monooxygenase (P450s) ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้ยุงเกิดการดื้อต่อยาฆ่าแมลงหลายชนิดที่เป็นสารเคมี พบการกลายพันธุ์ของยุงลายบ้านเป็น "ซุปเปอร์ยุง" (Super Mosquito) ที่มีความทนทานต่อสารฆ่าแมลง โดยเฉพาะสารเคมีในกลุ่ม "ไพรีทรอยด์" ที่คนนิยมใช้


นอกจากนี้ ภญ.อาสาฬา
 ยังกล่าวต่ออีกว่า “มีงานวิจัยทดสอบ พบว่า ฟ้าทะลายโจร สามารถไล่ยุงได้หลายชนิด โดยครอบคลุมทุกชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ 1. ยุงลาย ทั้งยุงลายบ้าน และยุงลายสวน เป็นพาหะสาคัญของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา ไข้ซิกา 2. ยุงก้นปล่อง พาหะหลักนาโรคมาลาเรีย หรือไข้ป่า 3. ยุงราคาญ พาหะของโรคไข้สมองอักเสบ โรคพยาธิฟิลาเรีย นอกจากนี้ ยุงยังเป็นพาหะนาโรคที่ร้ายแรงต่อสัตว์เลี้ยง โดยเป็นพาหะสาคัญของโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขและแมว ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายยุง ผ่านการทดสอบจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่า สามารถไล่ยุงได้นาน 2.7 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบความปลอดภัยว่า “ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่ผิวหนัง” จากศูนย์ทดสอบเครื่องสาอาง Dermscan Asia ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้น จึงปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย และสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีผิวที่บอบบางกว่าคน”


ท่านที่พลาดการเข้าชมงาน สามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลัง ได้ที่ ยูทูปอภัยภูเบศร หรือ สนใจผลิตภัณฑ์ “ฟ้าทะลายยุง” สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ค สมุนไพรอภัยภูเบศร และ ร้านค้าออนไลน์ ร้านตัวแทนจาหน่ายทั่วไป หรือ สอบถามเพิ่มเติม 0 3721 1289 ในวันเวลาราชการ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad