รวมพลังองค์กรเครือข่ายนวัตกรรมระดับประเทศ ผนึก เซเว่นฯ เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมต่อเนื่อง มอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2022” หนุน SMEs เปี่ยมศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคม - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, August 26, 2022

รวมพลังองค์กรเครือข่ายนวัตกรรมระดับประเทศ ผนึก เซเว่นฯ เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมต่อเนื่อง มอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2022” หนุน SMEs เปี่ยมศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคม


10 องค์กรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐ-เอกชน จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs บริษัทสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพด้านนวัตกรรม ขุมพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สู่เวทีการค้าระดับประเทศ ผ่านการจัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2022” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2022” แก่ SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม 38 ผลงาน


นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า
เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2022” สะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2022” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือ เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ

“เราจัดงานต่อเนื่องมาถึงปีที่ 9 เพราะเซเว่น อีเลฟเว่นและองค์กรความร่วมมือต่างตระหนักร่วมกันว่า การจะก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างสมบูรณ์ ประเทศต้องขับเคลื่อนบนฐานรากของนวัตกรรม ใช้นวัตกรรมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม หาก SMEs และสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญใส่ใจพัฒนานวัตกรรมอย่างจริงจัง ก็จะเพิ่มโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ผลงานของ SMEs หลายๆ เจ้าในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” นายก่อศักดิ์ กล่าว


สำหรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2022 มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดรวม 180 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 38 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
     - รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 18 ผลงาน 
     - รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 20 ผลงาน 


สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลงาน “EDEN นวัตกรรมสารเคลือบยืดอายุผักและผลไม้จากธรรมชาติ” โดย บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จำกัด และ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสังคม ได้แก่ ผลงาน “ธาอีส ผลิตภัณฑ์จากระบบรีไซเคิลเศษหนังวัวเหลือทิ้งแบบกึ่งอัตโนมัติ” โดย บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลาย ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง ออลล์ ออนไลน์ ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายของความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพในประเทศ สอดคล้องกับ กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ 
   1. ให้ช่องทางขาย 
   2. ให้ความรู้
   3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย 
ตามแนวทางของเซเว่น อีเลฟเว่นที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs มาอย่างต่อเนื่อง


งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2022” และการประกาศผลรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2022” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการมอบรางวัล อีกทั้งภายในงานยังมีบูธแสดงผลงานนวัตกรรมจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลในอดีตและปัจจุบันรวม 90 บูธ


ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.7innovationawards.com และสามารถรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/7innovationawards

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad