พาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าว “รู้แล้วรอด” 7 CBS Series 7 ทางรอดวิกฤตเงินเฟ้อ” - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, August 6, 2022

พาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าว “รู้แล้วรอด” 7 CBS Series 7 ทางรอดวิกฤตเงินเฟ้อ”


พาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าว “รู้แล้วรอด”
7 CBS Series 7 ทางรอดวิกฤตเงินเฟ้อ”

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทีมคณาจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงินฯ โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี และ รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน พร้อมด้วย รศ. ดร. คณิสร์ แสงโชติ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) เตรียมจัดงานแถลงข่าว “รู้แล้วรอด” 7 CBS Series 7 ทางรอดวิกฤตเงินเฟ้อ ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน หวังเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงเหตุปัจจัยของวิกฤตและความสุ่มเสี่ยงทางการเงินทั้งหลาย เพื่อสามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการตัดสินใจทางการเงินเพื่อให้ “รู้แล้วรอด”ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ได้ใน 7 เรื่องสำคัญ ตั้งแต่ เงินเฟ้อ ราคาพลังงาน อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท หนี้ครัวเรือน การออม และการลงทุน เพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นท่ามกลางวิกฤติการณ์รอบด้าน อาทิ Covid-19 , ความผันผวนของราคาสินค้า ตลอดจนค่าเงิน กรอบการค้าใหม่ ฯลฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านธุรกิจและเป็นองค์กรที่ผลักดัน บุกเบิกกิจกรรมการตลาดใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทย จึงได้จัดทำข้อมูลการรับมือภาวะเศรษฐกิจในทุกเซกเม้นท์ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลกับภาคธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ และประชาชน ในการรับมือได้ทันสถานการณ์ ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้อง 208 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad