ประธานบอร์ด และ ผู้ว่า ททท เปิด ประชุมใหญ่ ขับเคลื่อนนโยบายท่องเที่ยว หวังผลักดัน GDP และ พร้อมรับนโยบาย ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวไทยสู่ปีท่องเที่ยวไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Thailand Grand Tourim Year 2025 - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, July 9, 2024

ประธานบอร์ด และ ผู้ว่า ททท เปิด ประชุมใหญ่ ขับเคลื่อนนโยบายท่องเที่ยว หวังผลักดัน GDP และ พร้อมรับนโยบาย ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวไทยสู่ปีท่องเที่ยวไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Thailand Grand Tourim Year 2025

 

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานกรรมการ ททท. เป็นประธานในการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2568 หรือ TATAP 2025 เพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานของ ททท. ในปี 2568 ตามกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการของ ททท. ประจำปี พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ, คณะผู้บริหาร ททท., พนักงาน และสื่อมวลชน โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวรายงานต่อที่ประชุมพร้อมร่วมกำหนดนโยบายเพื่อจัดทำแผนต่าง ๆ รวมถึงเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน-ปัญหา-อุปสรรค เชิงกระบวนการเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้แผนการดำเนินงานหลังจากนี้ และส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็น Tourism Hub ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่

นางสาวนัทรียา ระบุว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยรัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมการทำงานของ ททท. ในทุกแง่มุม เพื่อทำให้ปีหน้ากลายเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น Thailand Grand Tourism Year 2025 ผลักดันเมืองหลักเมืองน่าเที่ยว ส่งเสริม เสน่ห์ไทย (Soft Power)  โดยการประชุมในครั้งนี้จะถูกนำเสนอ-พิจารณาผ่านการประชุมบอร์ด ททท. ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ และจะประกาศใช้แผนการดำเนินงานของ ททท. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

นางสาวฐาปนีย์ ระบุว่า แผนงานในปี 2568 จะต้องรับมือความท้าทายแห่งอนาคต 5 ด้าน (5C) ได้แก่ Climate Change การออกแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, Cost of Living การออกแบบโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและค่าครองชีพที่เปลี่ยนไป, Computer Distortion การรับมือการบิดเบือนข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สรุปข้อมูลให้นักท่องเที่ยว ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้ AI ถูกสอนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ (Text) และรูปภาพ, Cartographic Politic การปรับตัว ปรับแผนและนโยบายให้เป็นกลางต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และ Cyber Attack การเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามจากการโจมตีด้านไซเบอร์

ทั้งนี้ การเตรียมพร้อม ปี Thailand Grand Tourism Year 2025 ททท. ได้เตรียม ความพร้อมแผนงานตอบโจทย์ Grand Festival , Grand Exclusive Experience , Grand Invitation , Grand Privilage (exclusive offers) เป็นต้น เพื่อหวังการสร้างพลังและความยิ่งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยตามนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล

สำหรับการประชุม TATAP 2025 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพมหานคร

The Tourism Authority of Thailand (TAT) convenes TATAP 2025 to prepare the 2025 operational plan to position Thailand as a global tourist destination and to adapt to global changes.

Today (8 July 2024), Ms. Natthriya Thaweevong, Chairman of the TAT Board, presided over the integrated planning meeting for the 2025 Thailand Tourism Action Plan (TATAP 2025). The meeting aimed to set the goals, direction, and operational plan for the TAT in 2025, following the TAT’s annual planning process. The meeting was attended by board members, executives, staff, and media representatives. Ms. Thapanee Kiatphaibool, Governor of the TAT, presented a report to the meeting and collaborated in policy formulation for various plans. The meeting also reviewed operational results, problems, and obstacles to improve future plans, ultimately positioning Thailand as a tourism hub for global travelers while fully responding to government policies.

Ms. Nattreeya stated that the tourism industry is a crucial mechanism for driving and generating revenue for the country. The government is ready to support and promote TAT’s efforts in all aspects to make next year a significant year for Thai tourism, culminating in the Thailand Grand Tourism Year 2025. The outcomes of this meeting will be presented for consideration at the TAT Board meeting on 12 July and the operational plan will be announced on 15 July 2024.

Ms. Thapanee noted that the 2025 plan must address five future challenges (5C) : Climate Change, designing tourism products and services to align with climate changes; Cost of Living, creating projects that match changing tourist behaviors and living costs; Computer Distortion, tackling misinformation from computer systems such as artificial intelligence (AI) by ensuring AI is trained with accurate text and image data; Cartographic Politics, adapting plans and policies to remain neutral in geopolitical situations; and Cyber Attacks, preparing to counter cyber threats.

The TATAP 2025 meeting is held from 8-11 July 2024 at the Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) in Bangkok.

#สื่อสารองค์กรททท #AmazingThailand #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #TourismAuthorityofthailand #TATAP2025

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad