“พาณิชย์-DITP” สานต่อ NEA BizTalk Series ปี 2 เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการ ก้าวทันการค้าโลก - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, January 19, 2023

“พาณิชย์-DITP” สานต่อ NEA BizTalk Series ปี 2 เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการ ก้าวทันการค้าโลก


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ สานต่อโครงการเสวนาออนไลน์ “NEA BizTalk Series : ก้าวทันการค้าโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ระดมทัพกูรูผู้เชี่ยวชาญแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ เจาะลึกกลยุทธ์การส่งออก 6 ตลาดการค้าสำคัญ “ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์-แอฟริกา-รัสเซีย-ยุโรปกลาง-ยุโรปตะวันตก/อังกฤษ-อเมริกาเหนือและเม็กซิโก” ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2566 พร้อมเปิดเวทีครั้งที่ 1 “ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย ลุยตลาดออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” ยกระดับผู้ประกอบการไทย เพิ่มโอกาสขยายส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาออนไลน์ “NEA BizTalk Series : ก้าวทันการค้าโลก” ครั้งที่ 1 “ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย ลุยตลาดออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์” ท่ามกลางความสนใจจากผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา


นางอารดา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า งานเสวนาออนไลน์ “NEA BizTalk Series : ก้าวทันการค้าโลก” ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นผลักดันการส่งออกไทย ด้วยการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากล เพื่อสร้างโอกาสในยุคการค้าใหม่

สำหรับ งานเสวนาออนไลน์ “NEA BizTalk Series : ก้าวทันการค้าโลก” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้กระแสตอบรับที่ดีมาก มีผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มากกว่า 900 ราย ซึ่งยังไม่รวมถึงการเข้าร่วมผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มอื่น ๆ ทั้ง Facebook และ YouTube ในปี 2566 สถาบัน NEA ได้ต่อยอดงานเสวนาออนไลน์ “NEA BizTalk Series : ก้าวทันการค้าโลก” เป็นปีที่ 2 เพื่อให้ครอบคลุมตลาดส่งออกทั่วโลกมากขึ้น โดยเน้น 6 ตลาดการค้า ได้แก่

ตลาดออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ตลาดแอฟริกา ตลาดรัสเซีย ตลาดยุโรปกลาง ตลาดยุโรปตะวันตก/อังกฤษ และ ตลาดอเมริกาเหนือและเม็กซิโก ซึ่งเป็นตลาดที่การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมาร่วมแชร์ประสบการณ์ พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์การค้าในตลาดต่างประเทศ โดยจะจัดงานเสวนา 6 กลุ่มตลาดเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2566


นางอารดา
กล่าวว่า ในปี 2565 (ม.ค.-พ.ย.) ประเทศไทยส่งออกไปตลาดออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ มีมูลค่าประมาณ 11,853 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดแอฟริกา มูลค่า 6,062 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดรัสเซีย มูลค่า 536 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดยุโรปกลาง มูลค่า 2,257 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดยุโรปตะวันตก/อังกฤษ มูลค่าประมาณ 26,073 ล้านเหรียญสหรัฐ และตลาดอเมริกาเหนือและเม็กซิโก มูลค่า 49,462 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกของไทยไปยัง 6 ตลาดดังกล่าว มีมูลค่ารวมประมาณ 96,243 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าจะยังมีโอกาส และช่องทางการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง มาจากปัจจัยหลักได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาคเอกชนไทย

สำหรับงานเสวนา “NEA BizTalk Series : ก้าวทันการค้าโลก ปี 2566” ครั้งที่ 1 “ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย ลุยตลาดออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกโอกาสการส่งออกสินค้าไปยังตลาดออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ซึ่งในปี 2565 (ม.ค.-พ.ย.) ออสเตรเลียเป็นตลาดส่งออกสำคัญลำดับที่ 8 ของไทย สินค้าส่งออก 3 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ, เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และอัญมณีและเครื่องประดับ การส่งออกไทย-ออสเตรเลีย มีมูลค่า 10,224 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนนิวซีแลนด์เป็นตลาดส่งออกลำดับที่ 33 ของไทย สินค้าส่งออก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ การส่งออกไทย-นิวซีแลนด์ มีมูลค่า 1,629 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีประเด็นการเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ โอกาสของสินค้าไทยในตลาดออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ในยุค New Normal, ก้าวสู่การลงทุนและทำการค้าในออสเตรเลียได้อย่างไร และเทคนิคการเจาะตลาดออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ในมุมมองของภาคเอกชน


“โครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่ ปีที่ 2 มีเป้าหมายที่จะเติมเต็มความรู้ ให้ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มสินค้าและบริการ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่มีศักยภาพในการส่งออกไม่ต่ำกว่า 500 ราย ให้รับทราบสถานการณ์การค้าและข้อมูลเชิงลึกของตลาดเป้าหมายที่เป็นปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในช่วงหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ตรงกับความต้องการของตลาด และจะส่งผลให้มีศักยภาพการส่งออกเพิ่มมากขึ้น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ตรง เติมเต็มองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปปรับกลยุทธ์การส่งออกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย สามารถรับมือกับปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคการค้าใหม่ เช่น ปัญหาด้านโลจิสติกส์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ส่งออกนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่โอกาสทางการค้าในเวทีตลาดโลกแล้ว ยังเพิ่มศักยภาพการส่งออกและสร้างรายได้เข้าประเทศอีกด้วย” นางอารดา กล่าว

สำหรับงานเสวนาออนไลน์ “NEA BizTalk Series : ก้าวทันการค้าโลก” ภายใต้โครงการ“เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่ ประจำปี 2566” มีกำหนดจัดขึ้น 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตลาดออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 ตลาดแอฟริกา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566, ครั้งที่ 3 ตลาดรัสเซีย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566, ครั้งที่ 4 ตลาดยุโรปกลาง ในวันที่ 3 มีนาคม 2566, ครั้งที่ 5 ตลาดยุโรปตะวันตก/อังกฤษ ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และครั้งที่ 6 ตลาดอเมริกาเหนือและเม็กซิโก ในวันที่ 5 เมษายน 2566

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา “NEA BizTalk Series : ก้าวทันการค้าโลก ปี 2566” อีก 5 ตลาดการค้าสำคัญ ได้ฟรี! ที่ https://drive.ditp.go.th/ หรือรับชมสด! ผ่าน Facebook Live สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) และ Youtube NEA DITP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 095-923-0638


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad