NTT DATA ชี้โควิด-19 หนุนองค์กรทั่วโลกตีกรอบดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ชัดทุกมิติ พร้อมเชื่อม ecosystem กับพันธมิตรมุ่งสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, July 21, 2022

NTT DATA ชี้โควิด-19 หนุนองค์กรทั่วโลกตีกรอบดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ชัดทุกมิติ พร้อมเชื่อม ecosystem กับพันธมิตรมุ่งสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน


กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก เปิดเทรนด์ Digital Transformation หลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย องค์กรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และมุ่งขยาย ecosystem ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม และมุ่งลงทุนเพื่อพัฒนามากกว่าลดค่าใช้จ่าย ส่งผลมีความต้องการบริษัทที่ปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพเดินไปถูกทาง เผยแนวโน้มข้อมูลจาก Statista พบทั่วโลกมุ่งลงทุน Digital Transformation เพิ่มขึ้นเท่าตัวในปี 2568 พร้อมส่ง 4 บริการเสริมศักยภาพองค์กรไทย พร้อมโชว์เคสพลิกประสบการณ์ลูกค้าให้บริษัทจำหน่ายรถยนต์ ด้วยดิจิทัล


นายฮิโรนาริ โทมิโอกะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผย
เดิมการผลักดันองค์กรไปสู่ Digital Transformation เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อปรับองค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาด และพาองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องเร่งสปีดตัวเองอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น บุคลากรเหนื่อยล้าจากความผันผวน ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น เอ็นทีที เดต้า เล็งเห็นว่ากุญแจสำคัญของการทำ Digital Transformation ต่อจากนี้ไป องค์กรต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขึ้นในการเลือกสรรเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ และระบบนิเวศ (ecosystem) ขององค์กร ตลอดจนการขยาย Ecosystem เพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ มุ่งสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และออกแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับการเพิ่มงบประมาณการลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านดิจิทัลไปพร้อมกับวางแผนภาพรวมของการทำงาน และการเลือกใช้เทคโนโลยีในระยะยาวได้เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริง และทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคนี้ องค์กรจึงควรมีที่ปรึกษาที่มีความชำนาญการและเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยวางกลยุทธ์ Digital Transformation ด้วยเล็งเห็นการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนเป็นหนทางนำองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนในทุกวิกฤต และช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นโอกาสได้เสมอ


จากสถิติของ Statista คาดการณ์ว่า
องค์กรทั่วโลกจะมีการลงทุนด้าน Digital Transformation เพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีการลงทุน 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2568 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโตของ Digital Transformation ในภูมิภาค APAC จากรายงาน "Asia Pacific Digital Transformation Market to 2025" ที่พบว่าตลาด Digital Transformation ในภูมิภาค APAC มีมูลค่า 138.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 825.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568

โดยจากรายงาน The Big Pivot ที่จัดทำโดย เอ็นทีที เดต้า ที่สำรวจผู้บริหาร 500 คน จากกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน (Financial Services), ประกันภัย (Insurance), การผลิต (Manufacturing), รวมถึงในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้สะท้อนให้เห็นเทรนด์ของการก้าวสู่ Digital Transformation สำหรับองค์กร ดังนี้ 52% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าผลักดัน Digital Transformation เพื่อเน้นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร 35% ของกลุ่มการเงินและประกันภัยบอกว่า รายได้ขององค์กรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน และ 48% ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต บอกว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงาน ทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อย่างไรก็ดี เอ็นทีที เดต้า มี 4 บริการสำหรับสนับสนุนผลักดันองค์กรสู่ Digital Transformation อย่างแท้จริงให้กับหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ การเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมรถยนต์และการผลิต ประกันภัย และธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้องค์กรสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและขยาย Ecosystem ในการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่
   1. Digital Strategy & Transformation Roadmap ช่วยเสริมศักยภาพ ด้วยการวางแผน กลยุทธ์ และสร้าง Roadmap
   2. Business Transformation ช่วยออกแบบ Business Model เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดจะไม่จำกัดศักยภาพการทำงานของทรัพยากรและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
   3. Operation Transformation เป็นการเตรียมระบบ Ecosystem เพื่อรองรับระบบอัตโนมัติสำหรับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง ทดสอบระบบ สร้างมาตรฐานในการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความผิดพลาดในการดำเนินงาน เพิ่มผลกำไร และสร้างความยืดหยุ่นให้ธุรกิจ
   4. Digital Operation Support บริการให้คำปรึกษาและการสนับสนุน ช่วยให้ลูกค้ามีความคล่องตัว สร้างมาตรฐานในกระบวนการทำงาน เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มศักยภาพให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งยังหมดห่วงกับความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ เอ็นทีที เดต้า ได้พลิกโฉมในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ชั้นนำ จากวิกฤตโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า 2 ปี ส่งผลให้ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ประสบปัญหาการเข้าถึงลูกค้าในรูปแบบเดิม จึงมองหาเทคโนโลยีมาขยายช่องทางการขาย และสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า 


เอ็นทีที เดต้า
ได้ทำการตรวจสอบระบบการทำงานเดิม เพื่อวางแผนปรับปรุงระบบ รวมถึงการดึงข้อมูลมาใช้อย่างมีคุณภาพ เพื่อวางกลยุทธ์พัฒนาช่องทางการเข้าถึงลูกค้า และการพัฒนาแพลตฟอร์มการตลาดบนแอปพลิเคชัน เพื่อการการประมวลข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารขับเคลื่อองค์กรด้วยข้อมูล หรือ Data-driven Organization รวมถึงการบูรณาการระบบ Content Management Systems (CMS), Marketing Automation Systems และ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริงด้วยการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมผ่านระบบดิจิทัล ช่วยให้พนักงานขายสามารถส่งข้อมูล สร้างโปรโมชั่นได้ตามโพรไฟล์ของลูกค้า สามารถเพิ่มอัตราการคลิกเข้าสู่ช่องทางบริษัทสูงขึ้น 13% ช่วยลดต้นทุนทางการตลาด 30% ที่สำคัญเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีมาช่วยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานขายและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุควิกฤต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad