เปิดวิสัยทัศน์สองบริษัทอุตสาหกรรมท่อเหล็กชั้นนำในเมืองไทย ไทยคูณสตีล และไทยพรีเมี่ยมไพพ์ มุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่อเหล็ก ในงานสถาปนิก’66 - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 26, 2023

เปิดวิสัยทัศน์สองบริษัทอุตสาหกรรมท่อเหล็กชั้นนำในเมืองไทย ไทยคูณสตีล และไทยพรีเมี่ยมไพพ์ มุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่อเหล็ก ในงานสถาปนิก’66


อุตสาหกรรมท่อเหล็กถือเป็น อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากท่อเหล็กมีความจำเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีส่วนสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน อาทิเช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฉะนั้นแล้ว ท่อเหล็กจึงถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง และที่สำคัญอุตสาหกรรมท่อเหล็กยังสามารถขับเคลื่อนในแวดวงการออกแบบ รวมไปถึงการสร้างธุรกิจแบบยั่งยืนได้ด้วยเช่นกัน


คุณสงวน สกุลวรรัตน์
ประธาน บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ได้เปิดเผยว่า “การมาร่วมในงานสถาปนิก’66 ในครั้งนี้ เราต้องการนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของเรา “Steel For Tomorrow” มุ่งเน้นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆของสถาปนิกนักออกแบบที่มีต่อท่อเหล็ก จากเดิมเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างมาสู่การเป็นชิ้นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกนักออกแบบรุ่นใหม่ๆ ที่พร้อมจะฉีกกฎแบบเดิมๆ คิดนอกกรอบ ชอบความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครให้เกิดขึ้นในวงการท่อเหล็ก ท่อเหล็กเมื่อมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ของสถาปนิกนักออกแบบ จะสามารถสร้างผลงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมใหม่ๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ทั้งนี้เราต้องการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ในวงการออกแบบอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงตอกย้ำให้วงการสถาปนิกนักออกแบบไทยได้เห็นมุมองใหม่ว่าท่อเหล็กสามารถเป็นวัสดุชั้นเยี่ยมในการออกแบบไม่แพ้วัสดุอื่นๆ ซึ่ง ถือเป็นความท้าทายบริบทใหม่ของ ไทยคูณสตีล

โครงสร้างที่เราเลือกนำมาเสนอในงาน ส่วน Thematic Pavilion เราได้นำท่อเหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่ มา

ใส่จินตนาการการออกแบบ ด้วยวิธีการปรับองศาการติดตั้งท่อเหล็ก เปลี่ยนมุมมองจากเส้นตรงให้อยู่ในทรงเกลียว (spiral) สอดประสานกันเพื่อให้ความรู้สึกที่พลิ้วไหวแต่ยังได้ฟังก์ชันที่สอดรับกันเพื่อสร้างความแข็งแรง ส่วน Exhibit wall และเฟอร์นิเจอร์ในงาน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ทำมาจากวัสดุที่เป็นท่อเหล็กและโซ่เหล็กที่ไทยคูณสตีล ผลิตขึ้นเอง นอกจากนี้ เราได้ยึดหลัก Reduced Reused and Recycle เพื่อที่จะสามารถนำวัสดุกลับมาใช้ได้ใหม่ ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงลดการใช้ทรัพยากรและปริมาณขยะอีกด้วย”

ทางด้านคุณณิชวดี วงศ์ทองคำ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายการตลาดในประเทศ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “สำหรับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด เราเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล เราจัดจำหน่ายท่อเหล็กมาตรฐานให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักในประเทศ โรงงานไทยพรีเมี่ยมไพพ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวและใกล้แหล่งชุมชน ระยะเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว ที่เราตระหนักถึงเรื่องธุรกิจสีเขียวในอุตสาหกรรมเหล็ก ประจวบเหมาะกับเราเริ่มมีการส่งออกท่อเหล็กไปยังหลากหลายประเทศทั่วโลกมากขึ้น ลูกค้าต่างประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เราจึงยิ่งต้องผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และการที่จะผลักดันให้บรรลุผลที่ดีที่สุดต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงนโยบายและระบบ โดยเริ่มต้นจากพนักงานของเราเองก่อน และเพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นถึงความสำคัญและเข้าถึงมุมมองของผู้บริหาร เราจึงกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่คือ “Green Steel for the Green World” ผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อโลกสีเขียว และมีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการภายใต้นโยบายใหม่ คือ Green People, Green Process, Green Factory


ในหลายปีที่ผ่านมา เราพัฒนาปรับปรุงการทำงานหลายด้าน ปัจจุบันเรามีการนำพลังานสะอาด พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้มาจากการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ (Solar cell) มาทดแทนพลังงานที่ใช้ในการผลิตในสัดส่วน 20% และยังมีการปรับปรุงศักยภาพเครื่องจักรแบบ Hybrid Technology ให้ใช้พลังงานน้อยลงอย่างต่อเนื่อง, ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อลดการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชน, ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเรื่ององค์กรสีเขียว Green Organization ใช้หลักธรรมาภิบาลสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2568 เราจะลดการใช้พลังงานภายในโรงงานลงให้ได้มากกว่า 40% และก้าวสู่โรงงานสีเขียว (Green Factory) อย่างเป็นระบบและเต็มรูปแบบ เราดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อที่จะเป็นต้นแบบ เป็น Role model ให้กับอุตสาหกรรมท่อเหล็กและอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้หันมาสนใจและร่วมมือร่วมใจกันมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว ปัจจุบัน ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ มีการดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร(CFO) อย่างต่อเนื่อง และได้การรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 3, และเราตั้งเป้าพัฒนาไปถึง Green Industry ระดับ 4 และ 5 ตามลำดับ โดยต้องขยายความร่วมมือสร้าง Green Network ไปสู่พันธมิตร supply chain ของเราเองอีกด้วย และข่าวดี ล่าสุด เพื่อเป็นการตอกย้ำความจริงจังเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว เราได้มีการยื่นขออนุญาตใช้ “Green Label” ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เรียบร้อยแล้ว

สำหรับอุตสาหกรรมท่อเหล็กเดียวกัน วิสัยทัศน์ต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม อุตสาหกรรมท่อเหล็กจะสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวให้สังคมไทยและเติบโตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad